زار براي اركستر - صهبا اميني كيا

Sahba Aminikia
by Sahba Aminikia
13-Jun-2012
 

"زار برای ارکستر" برای ارکستر سمفونیک پارنسوس نوشته شده است و بر اساس موسیقی زار و نوبان جنوب می باشد. زار و نوبان مراسم چند روزه ای است که در جنوب ایران در سواحل خلیج فارس مرسوم است و در طی آن دو شامان به نامهای "ماما" و "بابا" طی مراسمی موسیقیایی روح شریر را از بدن فرد بیمار خارج میسازند. زار برای ارکستر به منظور التیام دنیای بیمار کنونی و کشورم نوشته شده است.


Share/Save/Bookmark

more from Sahba Aminikia
 
Mehrban

Mr Aminikia

by Mehrban on

Your serious and professional work and your genuine love of Iran and its traditions is not lost on your compatriots.   Thank you for sharing your work and your thoughts on IC with us.


Souri

Thank you dear Sahba

by Souri on

Congratulation!

Amazing work!

I truly enjoyed listening to this music. You did a wonderful job.

More power to you and your team.


Red Wine

...

by Red Wine on

آمدنِ اهلِ هوا به خانه و دخولِ ایشان به کالبدِ شخصْ تاریخِ خاّصی‌ ندارد و بنابرین این مراسم می‌‌تواند همیشه برگزار شود و روز و ماهِ به خصوصی ندارد.

مراسمِ زارِ میناب از همه برجسته تر به نظر می‌‌آید به خصوص در زمینهٔ موسیقی‌ آن.

مطالعهٔ کتاب استاد ساعدی (غلامحسین ساعدی، اهل هوا ) را درین زمینه به دوستان پیشنهاد می‌کنیم.

با سپاس.