خاطره تلخ کودکی من از نسل کشی فرهنگی و زبانی در ایران


Share/Save/Bookmark

خاطره تلخ کودکی من از نسل کشی فرهنگی و زبانی در ایران
by Savalan
22-Apr-2011
 

دکتر سیمین صبری

من بچه که بودم، خیلی‌ دوست داشتم مادرم می‌تونست مثل مادر دوست فارسم برام لالایی بخونه که بخوابم. اون بیچاره اما از آنجا که ان چه را هم که هرگز دیگر پخش و تکرار و شنیده نشده بود ( از مادر شنیده‌ها )را هم فراموش کرده بود , از بر آوردن آرزوی من عاجزبود...بعضی‌ وقتها تلاش میکرد آنچه را که از برنامه کودک که به زبان انحصاری فارسی‌برنامه داشت (و دارد) و از گوینده "خانم عاطفی" یاد گرفته بود بخواند:"لای لای لای لای ، گول پونه ، پلنگ در کوه چه میناله..." من سعی‌میکردم پلنگ و‌کوه و...مجسم کنم ، اما در مورد بسیاری از لغت‌ها که او ناشیانه وغلط (با لهجه) تلفظ میکرد مشکوک بودم، خلاصه ذوق لالایی ما تبدیل میشد به یک کلنجار زبانی‌ لهجه ای و ..که خواب پر آشوب یک پلنگ خوش خط و خال که فارسی‌ حرف میزد محصول آن بود.

من این را از برنامه شنیده بودم، هزار بار اینطور نبود ! از مادرم دلگیر میشدم، اما دلم به عجزاو می‌سوخت ...خوب او تلاش خود را میکرد ! اما یک "حقیقت " تلخ در دنیای کودکانه و معصومم جوانه زده بود : "مادر من در مقایسه با مادر رویا که فارس است، ضعیف است ، چون یک آهنگ را نمی‌تواند درست حسابی‌ بخواند." وقتی رویا خونه ما بود بزرگترین اضطراب من ان بود که مادرم پیش او زبان گشاده وفارسی حرف زند (فلاکت ! کار من دیگر تمام بود !)، خجالت آور بود ، چون می‌دانستم رؤیا ته دلش به او و ما میخندد.

 نتیجه (چون مکانیسم دفاعی یک قربانی ): باید بیشتر با رویا دوست میشدم که همه بفهمد که من میتوانم یک فارس بشم، چون او! مادرم دیگر از آن جایگاه لازم و از آن احترام لازم برخوردار نبود، فقط کسی‌ بود که برای کار خانه لازم داشتیم...:"او که فارسی‌بلد نبود ، چطور می‌توانست مشکلات من را بفهمد !! من بیش از او میتونستم ومیدونستم ! ".

در نها یت: حکم قتل معنوی پدرو مادرم در دنیای کودکیم (که مثل همه کودکان ،نمیخواستم فرقی با دیگران داشته باشم) :" کاش من هم پدر و مادری "فارس داشتم !

اسم این میدانید چیست ؟ ژنوسیید زبانی/هویتی. فرد را مثل هیتلر نه‌ به شکل فیزیکی‌، اما به شکل معنوی کشتن و پوچ کردن !

این شکنجه‌ها راهر قربانی دو زبانه بی‌ حقوقی در ایران چشیده است. چه به روی بیاورد و اعتراف کند، چه هنوز هم رول دوستی‌ با "رویا" را برگزیند و به روش نیارد :"ما همه" ایرونی"‌ هستیم، این بیشتر به نفع من است که باورش کنم، هر چند نمی‌دانیم این "ملت ایران" چه صیقه یی است. لباس و زبانش چسیت و او از و موسیقی ش چگونه است! فعلا ایرونی‌ بودن بیشتر پرستیژ داره تا ترک بودن (که خربودن هم همیشه در کنارش تدایعی میشه!)

اکنون من برای کودکم، زیر سایه کشور‌هایی‌ که ترکی‌ زندگی‌ کردن ( آری...آدم در زبان زندگی‌می‌کند، تو گمان میکنی‌ زبان فقط ابزار است؟؟ ) انجا آزاد است ، این لینک زیبا را یافته‌ام...هم خودم با لذت یک بزرگسال محروم شده از دوران کودکی بی دغدغه،و هم کودکم چون کودکی آزاد در دنیای امروز با شروطی بهتر برای تورک زبانان گوش میدهیم و با هم و برای هم میخوانیم:


Share/Save/Bookmark

more from Savalan
 
MRX1

Interesting

by MRX1 on

This guy claims persian language is spoken by 30% of people in Iran and it's a alien language to 70% of the population. So then by that analogy the 30% must be super smart if not genious  to impose their language on 70% then! is that what he is saying? furthermore do we have to carry universal translator like they have in start track movies  to cmmunicate with one another?or do we learn swahili and we all communicate using swahili?  

You seem to have plenty of time in your hand now so seat down and write or record a la layee in what ever language you like and you can even try to sell it. you may even make some moeny who knows!


Sahameddin Ghiassi

دوست عزیز مشگل ما مشگلی دیگر است یعنی آنانکه از دین نژاد زبان

Sahameddin Ghiassi


دوست عزیز  مشگل ما مشگلی دیگر است یعنی آنانکه از دین نژاد زبان برای غارت و تفرقه مردم سو استفاده میکنن . هنگامیکه طبق تاریخ آریایی ها از شمال قفقاز بسبب سردی هوا رو به پایین آمدند و در سراسر فلات قاره ای ایران و تا هند
پراکنده شدند در این منطقه مردمی دیگر هم زندگی میکردند که با آنان مخلوط شدند و درهم تنیده شدند و اگر قرارباشد کسی آریایی باشد آ ذریهای بیشتر آریایی هستند تا مثلا شیرازیها که با مردم بومی قبل از آمدن آریاییها مخلوط شده اند زیرا آذربایگان به قفقاز نزدیک تر است تا شیراز که در جنوب فلات قاره ای ایران قرار دارد. بعد هم که زمان پادشاهی ماد ها  ّپارسها و پارتها رسید و آنان هم با سلوکیها و یونانیان مخلوط بودند  هنگام حمله عربان به ایران باز مردم ما با آنان بسیار مخلوط شدند ودر حقیقت عربان با ما وبا ترکان نزدیک چین بسیار مخلوط شده اند دلیلش هم این است که ما با آنان بسیار شبیه هستیم.  در دوره امپراتوری ساسانیان اشکانیان  هخامنشیان و دیگران همه ما با هم مخلوط شده ایم  این است که نژاد آریایی معنا و مفهومی ندارد.  حتی خود آلمانها هم که تحت تاثیر نژاد آریایی هیتلری قرار داشتند قبول دارند که آنان نیز مخلوطی از مردم مدیترانه و یا روم یونان و همراه با نژادهای شمالی هستند.  مشگل در اینجا است که حاکمان اصلی دنیا مردمی بسیار ظالم هستند و میخواهند که ما با هم متحد نباشیم تا آنان مارا غارت کنند.  زیرا آنان با هم بسیار متحد هستند.

در دوره عربان و اسلام هم که ترکان و ایرانیان و رومیان و عربان همه باهم کاملا مخلوط شده بودند دلیلش هم این است که زنان بسیاری از خلیفه های عرب ایرانی بودند تا از ترکان  حتی زبان فارسی هم با زبانها ترکی و عربی مخلوط شده است . اکنون دوره وحدت در کثرت است و ما بایست همه باهم متحد باشیم همانطوریکه کشورهای پیشرفته باهم متحد هستند  ولی در مورد تبعیض این یک سیاست است و مثلا میگویند فرقه ضاله بهاییت  در حالیکه هیچ مدرکی برای اثبات آن ارایه داده نشده است. مشگل این است که عده ای میخواهند زیر رو را بچاپند و دیگران را بجان هم بیاندازند.  مثلا همین آقای قذافی که خودش را قهرمان ملی میداند دیوانه ای که هیچ ارزشی برای حتی مردم خودش هم قایل نیست و میخواهد همه مطیع او باشد و او خدایی کند. همان هایی که به فرعون بد میگفتند حالا خودشان بدتر از فرعونها شده اند. بطوریکه مردم از فرط فشار سرهنگ قذافی مثلا قهرمان ملی آزادی بخش شان به همان دولتهای استعماری گذشته
پناه برده اند.  یک عده از این تفرقه و از این بل بشو ها استفاده های کلان میکنند.

 

وگرنه ترکان ّپارسها مادها و پارتها و حتی عربان همه باهم مخلوط شده اند و بین آنان ازدواجهای بیشمار شده است . سلاطین ترک  پارس و ماد و پارتی باهم مخلوط شدند و مردم عادی هم همین طور  آدم خوب بد دزد تمامیت خواه فتنه گر ظالم و بی انصاف و پست همه جا و در بین همه ما هست  معیار بایست خوبی و انسانی باشد   که همه ما بار یک داریم و برگهای یک شاخسار  بچشم بیگانگی بهم ننگرید که خیمه و سراپرده یگانکی در عالم برپا شده است  که همه شما گلبرگهای یک گلبن هستید و ای دوست در روضه قلب جز گل عشق مکار این گفته های یک ایرانی است که حضرت بهاالله نام دارد و دیگران گفتار اورا ضاله می پندارند و تبلیغ میکنند که او موسس فرقه ضاله است  کجای این سخن ها ضاله است. 

 

 اینکه اکنون زنها مردان اقلیتها در کشورهای خاورمیانه در فشارند بسیار زشت است و کاملا یک مشگل سیاسی است که میخواهند بین ما نفرت باشد.  خود من هم بنام بهایی توسط مثلا مسلمانان مورد آزار و ناراحتی قرار گرفتم هم بنام مسلمان توسط مثلا بهایی ها اینکه مثلا میگویم برای اینکه به نظر من آنان مومنان قلابی هستند که برای استفاده وسو استفاده از این نامها استفاده میکنند.  هم بنام تروریست خاورمیانه ای مورد بی انصافی و ظلم قرار گرفتم. می بینید که مذهب ها و ملیتها باعث درد سر میشوند به امیدروزی که مهر و محبت جای خود را به ثروت پرستی و خود خواهی و دروغ و تزویر و شیادی بدهد ومردم بتوانند در کمال آزادی به باورهای خود عمل کنند.  بدون داشتن نفرت از دیگران و داشتن تفرقه مثلا من بایست از دیگران که بمن ظلم کرده اند بخاطر دین آنان یا نژاد آنان متنفر باشم که نیستم.

 

  مشگل بین بدی و خوبی دزدی فساد و آدم بودن است  وگرنه تمامی این بهانه برای کسب ثروت و غارت و راحت اداره کردن مردم بوسیله شیادانی است که از تفرقه سو استفاده میکنند. و باگروه بندی کردن مردم و قرار دادن آنان در مقابل هم به غارت و دزدیهای خود ادامه میدهند  درست همان کاری که سرهنگ قذافی میکند با پول دزدی شده از مردم وسایل مدرن نظامی میخرد عده ای را گول میزند که او قهرمان ملی است و بجان مردم بینوا میاندازد و یا با پول آنان رامیخرد و به آنان میآموزد که به دیگران شلیک کنند و آنان را بکشند و غرب و شرق هم دست دست میکنند تا ببینند چه میشود و دوباره سیل اسلحه های خود را بسوی دیوانه گان سرازیر کنند.  بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش زیک گوهرند  این است اصل مطلب  آزادی برای همه تا مادامیکه به آزادی دیگران تجاوز نکنند.


Savalan

مشکل آن سیاست نژاد پرست آریایی است!

Savalanمشکل تنها عدم تحصیل به زبان مادری نیست بلکه مشکل سیاست و تفکرات نژاد پرستانه حاکم دولتی و غیردولتی موجود است که آن ممنوعیت را سبب شده است و آن تنها یکی از موارد تبعیض می باشد. مشکل آن سیاست نژاد پرستانه ای است که به نژاد برتر آریایی باور داشته و سعی در نابودی تمام موجودیت آن دیگری غیر خودی و غیر آریایی کرده است. برنامه و سیاست سیستماتیکی که از سیاست ابزار تحقیر و توهین تا تاریخ سازی بهره گرفته است. آنچه در ایران برای ۸۰ سال گذشته تحمیل شده و می شود تاریخ – زبان و ادبیات ۳۰ درصد فارس بوده که زبانی و فرهنگی است بیگانه برای بیش از هفتاد درصد جامعه!

حال سیستم استعمار برای هشتاد سال این فرهنگ حاکم را بنام ایران به ما تحمیل کرده و حالا که اعتراضی می شود آن را دشمنی به اصطلاح با آن فرهنگ ایرانی می نامند. این خیلی دیگر جالب است یعنی سیستم استعمار اول می آید تمام آن فرهنگ و زبان فارسی تحمیلی را برای مثال بنام ایران به تو تبلیغ و تحمیل می کند و بعد هم اگر بگویی این زبان و فرهنگ ابزاری است برای سرکوب من، می گوید آهااا این چه حرفیه دیگه می زنی تو دشمن فرهنگ ایرانی  آره من خیلی مشکل دارم با آن ایران متعارف با فارس ! چرا که آن سیستمی است تداوم تفکرات نژاد پرستانه و تاریخ گذشته هیتلری که بی عدالتی – نفرت و تحقیر – کشتار و سرکوب را برای جامعه چند فرهنگی و زبانی ایران به ارمغان آورده است.

 


Red Wine

...

by Red Wine on

 

آنچه که جناب آقای دیوانه (تنها عاریه نام است وگرنه ایشان از عاقلان دهر هستند.) فرمودند کاملا درست و به جا است ...

همانطور که بیشتر اهالی محترم این سایت میدانند،ما از دو خون..هر دو قجر زاده ایم،چه ناصری و چه مظفری..هر دو ریشه آذری دارند و ما یک هشتم آذری محسوب می‌شویم و بدان میبالیم (اسناد،شجره نام،عکس.. کمال و کامل موجود است.).

این مطالبی‌ که این شخص ذکر کرده داستانی‌ خنک مزه بیشتر نیست !

ما در شمیران به دنیا آمدیم و دایه اصلی‌ ما آذری بود که به سختی پارسی سخن میگفت و به دستور پدر بزرگم و ایضا پدرم..دستور داشت که پارسی با ما صحبت کند اما کم کم که بزرگ شدیم علاقه پیدا کردیم آذری را فرا گیریم که زبانیست بس زیبا و دلنشین ! این زبان مورد علاقه اهالی عمارت بود اما هر زمانی‌ که فارس زبان به محفل وارد میشد،اهالی.. چه عام و چه خاص به پارسی صحبت میکردند و احترام فراوان !

در عمارت افرادی بزرگ رفت و آمد داشتند و نیمی از آنان خوانین و سران آذری که از دوستان و اقوام بودند نیز دیده میشد.هیچ گاه این مباحث شنیده نشد و ما ندیدیم کسی‌ از این سری مزخرفات بی‌ پایه را عنوان و احیانا بیان کنند !

آذری واقعی‌ هرگز نمی‌خواهد از ایران زمین جدا شود،این اشخاص که اینجور صحبت‌ها رتا مطرح میکنند از خلق واقعی‌ آذربایجان نیستند و لیاقت نامیده شدن آذری را نیز ندارند.

بورادا چوش دییلیک.. یالنیز بیزی بوراچین ...

یاشاسین آذربایجان...زنده باد آذربایجان،زنده باد ایران زمین و دیگر ایرانیان.


IranMarzban

  آقا این غم

IranMarzban


  آقا این غم شما ما رو کشت سولان جان والا ما که تو تهران آذری زیاد دیدیم هیچ کدومشون هم از زبان خود ناراحت نبودن و ۲۴ ساعت ترکی حرف میزدن همین دهقان فداکار اومده بود تهران یه کلمه فارسی بلد نابود مار رو نمیتونی‌ خر کنی‌ داداش حالا خوبه خود خامنه‌ای ترک هی‌ فارس فارس می‌کنن والا ما جماعت نژاد پرستر شما ندیدیم همچی‌ ترکو فارس می‌کنین کسی‌ ندونه فکر می‌کنه چه خبره

 

FREE IRAN


Faramarz

ترکی بیلیرم!

Faramarzمرسی دیوانه جان که گل گفتی!


من نمیدون این چه دکونی ست که این جناب راه انداخته که مثلا میخواد آذربایجان را از ایران جدا کنه!


بابا اکثریت مردم ایران خون آذری تو بدنشون هست از جمله خود من. در تهران هم سر نبش هر کوچه و محلی هم یک مغازه تبریزیان بود که صاحبش هم ترکی حرف میزد و هم فارسی. هر وقت هم که منو بچه های محل دستمون و توی گونی بار و بنشن و نخود و لوبیا میکردیم، یک فحش ترکی هم به ما میداد!


اگر ایشون خیلی اهل کار و عمل هستن و میخوان زبان و فرهنگ آذری را نگه دارن، بیزحمت تشریف ببرن باکو و به آقای رئیس جمهور علیوف بگن "آخه علیوف هم شد اسم آذری!" روس ها بیست ساله که رفتن چرا هنوز اسمهاتون علیوف و کریموف و حسنوف و حسینوفه!

برو این دام بر مرغ دگر نه

که سیمرغ را بلندست آشیانه


divaneh

نه انکار است و نه تمسخر

divaneh


جوابی است صریح به ننه من غریبم بازی های ساوالان که می فرماید چون در تلویزیون ایران لالایی فارسی پخش میشد ننۀ من نمی توانست برای من لالایی بگوید. باز هم می گویم این آهنگ لالایی است که کودک را آرامش و امنیت می بخشد و خواب می کند و نه کلمات آن. بچه ای که به آن سنی رسیده که نه تنها کلمات بلکه لهجه ها را نیز تشخیص می دهد که دیگر لالایی لازم ندارد. مگر این که آن قدر لوس و ننر باشد که هنوز از مادرش لالایی طلب کند.

دیگر این که چرا ایشان باید از حرف زدن ترکی مادر و فارسی ناقص او خجالت بکشد. من با بچه های عرب به مدرسه رفتم و همبازی بودم. نه آنها از لهجۀ عربی و فارسی ناقص مادرشان خجالت می کشیدند و نه ما در آن تفاوت نوعی برتری می دیدیم. در جامعه ای که بچه ها در میان قومیت های گوناگون رشد می کنند آن تفاوتها جزیی از دنیای آنها است. ما را هالو گیر آورده اید؟ اگر ایشان نوعی حس خود کم بینی داشته و به خیالش زبان فارسی از زبان ترکی برتر است و پدر و مادرش را به دلیل ترک بودن حقیر می یافته خوب باید علت را در تربیت ایشان در دست همان پدر و مادر  یافت. 

اینها دلیل نمی شود که بنده مخالف برنامه های ترکی و وارد نمودن زبانهای محلی در برنامه آموزشی ایران باشم. همانگونه که در بلاگ دیگری هم توضیح دادم زبان عربی کودکان عرب ایرانی می تواند از همان شروع باعث عقب افتادن آنها از کودکان فارس زبان شود و ما باید راهی بیابیم که یک گروه از کودکان از امتیاز ویژهای برخوردار نباشند و همین هم در مورد دیگر قومیت ها صادق است. 

راه حل شما و ساوالان چیست؟ شما را نمی دانم اما ساوالان هدفهای خاص خودش را دارد و کشور و ملتی به نام ایران در آن جایی ندارد. برای ایشان فقط زبان مهم است. گویا آن جمهوری جعلی آذربایجان و دیکتاتورش گل بسیار بزرگی به سر ترک زبانان زده است که حال ایشان در تب و تاب چنین آینده ای می سوزد.

 در پایان در مورد خود شما و تمسخر شدن در تهران بگذارید به شما بگویم که بزرگترین شهر آذری ایران تهران است. و این هم دلیلی دیگر است که آنها که خواهان جدایی آذربایجان از ایران هستند باید این آرزو را به گور ببرند. هرچند که ایشان به اقرار خودش معنی این جمله را نمی داند اما باید باز هم تکرار کرد "ما همه ایرانی هستیم و با اتحاد آینده روشن تری خواهیم داشت تا با تفرقه".   


Sahameddin Ghiassi

ما بایست سعی کنیم که ریشه بی عدالتی و تبعیض را بسوزانیم

Sahameddin Ghiassi


ما بایست سعی کنیم که ریشه بی عدالتی و تبعیض را بسوزانیم  مشګلاتی که ما با آن درګیر هستیم نسبت به مشګلات دیګران شاید اهمیتی کمتر داشته باشد ولی ریشه کن کردن مشګلات بار مردم دلسوخته و قربانیان را کمتر خواهد کرد. متاسفانه تا مادامیکه ما خودمان ګرفتار نشده ایم برای حل مشګلات اقدام نمی کنیم  باز نظر من ذکر مصیبت نیست بلکه ریشه کن کردن تبعیضات و بی عدالتی ها و بیداد است.  ما از نظر ملیت زبانی و یا مذهبی و نژادی ممکن است که مورد بی مهری قرار ګرفته باشیم ولی کسانی هستند که برای همین مشګلات که ماداریم جانشان را از دست داده اند و یا بخاک سیاه نشسته اند  و متاسفانه این موضوع در بین همه ما کم بیش نفوذ کرده است  سی هزار بابی در ایران کشته شده اند  و در همین دوره هم ده ها بهایی بی جهت اعدام شده اند که نمونه آن کشتن و یا شهید کردن ده عروس بهایی است که در شیراز اعدام انقلابی شدند ګناه همه آنان این بودکه در خانواده بهایی به دنیا آمده اند و یا معلم درس اخلاق کودکان بهایی بودند؟  در حالیکه آموزه های دین بهایی وحدت مردم دنیها و ملتهاست  و ترک تقلید ها ولی همه مومنان به همان تعالیم از اجرای تعالیمی که به آن ایمان دارند سر باز میزنند  و درست مانند بقیه عمل میکنند   در این دو روزه زندګی ما بایست  مشګل زبان و مذهب و ملیت و نژاد را داشته باشیم و با آن زندګی کنیم   خانه از بن ویران است  خواجه در نجات نقش ایوان است  .

 شاید سیستم کنونی دنیا بر پایه نفرت و دو دستګی  بی تفاوتی و بی عدالتی برپا شده باشد  و مردم و دولتها برای نفع شخصی خود چشمان را بر روی فساد جنایت کشتار و تبعیض می بندند.  و ما از کودکی تا مرګ بایست جزای اینها را بدهیم زیرا اینطور برنامه ریزی شده است که مردم با هم در تفرقه باشند تا غارتګران بهتر وراحتر بتوانند کشورهای مفلوک و کوچک را غارت کنند.  و ما در مقیاس کوچک و بزرګ درګیر این دزدیها و این غارتګریها هستیم ولی ما را به مشګلات دیګر سرګرم کرده اند.  البته با مسخره کردنها شروع  میشود و به غارتګریها انتهی مییابد.   کودکی که به عنوان ترک بودن یا مسلمان بودن و یا بهایی بودن و یا خاورمیانه ای بودن  ویا سفید و سیاه بودن رنج میبرد  چه در هند باشد و چه در ایران و چه آمریکا  این رنجی است که به آن کودک تحمیل میشود بایست کاری بکنیم که دیګران لااقل این رنجها را نبرند  در ایران یک سری سنی کشی بود وشاید هم بقول صادق هدایت شیعه کشی  بعد بابی کشی بهایی کشی رسم شد؟ 

 در هند اختلاف وکشت کشتار بین مسلمانان و هندوها بود و در اروپا مسلمان کشی و یاحتی یهودی کشی و مسیحی کشی؟  کشتار بین کاتولیکها و پروتستانها؟  چرا ؟ برای اینکه برای عده ثروت و شوکت به ارمغان میآورد  ظالمان از همین اختلافات و از همین بمن چه ها و بی تفاوتی ها سو استفاده های میلیاردی میکنند و همین جوکها و همین مسخره کردنها در نهایت میلیارد ها دلار به جیب آنان سرازیر میکند  مثلا یک سرهنګ نیمه دیوانه لیبی در بانکهای آمریکایی که ظاهرا هم با دولت آمریکا رابطه خوبی نداشته است بیش از سی چهار میلیارد دلار پول نقد داشته است؟ شکاف بین فقیر و غنی بسیار زیاد است  آیا کسی میتواند یک میلیارد برابر کس دیګری هوش و ذکاوت داشته باشد و یا با کار شرافتمندانه  این مبلغ را پس انداز کرده باشد. تخم چشم استعمار و استحمار همین جاست.  در مقیاس کوچکتر هم  مثلا یکی به عنوان بهایی اخراج میشود  حتی اګر بهایی هم نباشد  در مرحله اول دوستان مسلمان او برای غارتش دندان تیز میکنند و بعد هم اطرافیان بهایی بعد او مجبور است که از کشور خارج شود و از یک دکتر مثلا یک کارګر بدنی در خارج متولد میشود  مردی که در کشورش یک دکتر است حالا در کشورهای مثلا آزاد یک کارګر بدنی است؟ 

 شاید در اینجا او مستقما به عنوان بهایی مورد آزار واقع نشود ولی به عنوان ایرانی  مجبور است که باز بیداد را تحمل کند.  کسانیکه  دارند دنیا را اداره و غارت میکنند و یک ګروه بسیار مجهز و پیشرفته هستند درست برنامه ریزی میکنند تا اختلافها کش مکش ها و نفرتها و بل بشو ها زیادتر شود و تا آنان بتوانند  سلاحهای خود مواد مخدر خود  بیمه های میلیاردی خود را رونق دهند  این است که آب را باید از سرچشمه بست  تا مادامیکه ما سرګرم زد خورد های بچګانه هستیم و برای هم بخاطر مذهب زبان و یا نژاد و ګروه  باهم متحد نیستیم همه ما بازیچه کسانی هستیم که میلیارد ها ثروتهای نجومی خود را از همین راهها بدست آورده اند. تفرقه بیانداز غارت کن  ما بایست متحد باشیم و جلوی تفرقه اندازان را بګیریم  آقایان دیکتاتور ها بایست بدانند که آنان هم عروسک هایی بیش نیستند و اګر روزی بکار اربابان خود نخورند بدست دیکتاتوری دیګر به پایین کشیده خواهند شد. در جاییکه ظلم و بی عدالتی هست حتی خود حاکم ها و ظالمان هم در امان نیستند. 

 


simitenbiri

میلیونها کودک در وطن خود غریب زیستند

simitenbiri


ساوالان عزیز تشکر از اینکه با یک خاطره هرچند غم انگیز خود ما را آشنا کردی. متاسفانه هنوز بسیارند دیوانه هایی که توان  تصور درد های دیگران را ندارند و تنها با انکار و تمسخر آشنایی دارند.   مطمئنا  اولین قدم برای دمکراسی در ایران  رفع تبعیض های  مللی و عقیدتی است.  سهام الین  هم تبعیض ها را بک جور دیگر تجربه کرده .   شاید ما نیازمند  همدلی بیشتر با هم هستنم تا مشکلات دیگران را  درک کنیم.

 من خودم ترک هستم و در آذربایجان بزرگ شدم و اولین تبعیض هایی را نیز  تجربه کردم  تبعیض های عقیدتی بود چون از یک خانواده بهیایی هستم  و مثل سهام الدین این مسئله هر روز ما در مدرسه  ابتدائی بود ولی این با رشد سنی و البته عقلی دوستان بسیار کمرنگ شد. هرچند که انقلاب اسلامی مانند یک سونامی تمام زندگی خانواده و اقوام ما را  داغان کرد.

تبعیض مللی را من نه در آذربایجان بلکه در  اولین مسافرت به تهران (حدیفه) آنهم در جریان یک  کلاس بهایی  از هم کیشان خودم تجربه کردم، که همراه با مسخره کردن آوازها و لهحه ترکی بود . و الا در مدرسه ما تعداد بجه های فارس انگشت شمار بودند و تبعا در آن سن من سر و کاری با اداره جات و غیره نداشتم. و قادر به دیدن تبعیض ها آموزشی ؛ اطلاع رسانی و یا تبعیض در مجاری قانونی نبودم

تبعیض مللی علیه ترک ها در ایران بسیار زیرکانه و آب زیر کاهی عمل کرده و بنابر این  درد آن همه روزه به چشم نمی آید  و مانند آن مثل انگلیسی است که چیزی که نمی دانی ناراحتت نمی کند. یعنی بنای این تبعیض بر جهل مرکب گذاشته شده.   برای مثال اگر پدر و پدر بزرگ من قادر نبودند از اخبار و برنامه های رادیوئی و تلویزیونی کشور خودشان استفاده کنند و همیشه به این صورت بوده ، در عین حال نمی دانند که چه اطلاعات یا سرگرمی یا ارتباطی را از دست می دهند و هرچند تاوان این بی اطلاعاتی و عدم آگاهی را به انواع مختلف می دهند خودشان متوجه آن نیستند و  اگر هر  از چندی متوجه بشوند چه بسا خودشان یا خانواده شان ر یا ا دور بودن ده از محل آموزشی را دلیل ندانستن فارسی می دانند . بیا بر این آگاهی بر حقوق انسانی خود به اینکه اطلاعات و آموزش را به زبان خود دریافت کنند اولین قدم برای تلاش در راه رفع این تبعیض است.   البته نباید فراموش کنیم که  همراه با   آموزش به زبان مادری آموزش احترام به خود و دیگر شهروندان از هر زبان و عقیده را نیز آموزش می دهیم.  جون قبول  تکثر یا  پلورالیسم  یک  طرز فکر است نه یک قانون. 

همراه با رفع تبعیض علیه زنان  رفع تبعیض های عقیدتی  قبول زبان ترکی  که زبان  ملیونها هم وطن ایرانی ماست  قدم بزرگی در راه  پیشبرد دمکراسی در ایران است.ـ


divaneh

یعنی ننه ات لالایی بلد نبود؟

divaneh


آخه بابا یک چیزی بگو که فشار به آنجای آدم نیاد. لالایی هیچ چیز نیست مگر یک مشت حرفهای بی سر وته که ننه ها در هر زبانی سر هم می کنند و آهنگ صدایشان به بچه آرامش می دهد. حالا اگر تو ده سالت بوده و هنوز به ننه ات میگفتی لالایی بخوانه و اون بدبخت هم خسته از کار روزانه حوصله نداشته لی لی به لا لای تو بچۀ ننر بگذاره تقصیر خانم عاطفی چیه؟ مگر همۀ بچه های لر و بلوچ و ترکمن و کرد و قشقایی با نالۀ پلنگ به خواب می روند؟

این کرسی شعرها چیست که می نویسی؟ از فارسی حرف زدن مادرت خجالت می کشیدی؟ چطور از انگلیسی حرف زدن خودت خجالت نمی کشی؟ خوب اگر تو اینقدر سطحی بودی که فکر می کردی یک زن ترک زبان باید فارسی را مثل بلبل حرف بزند تقصیر بقیه چیست؟ ارزش هیچ انسانی به لهجه اش نیست، این را توی آن کله ات فرو کن. بعد هم برو و از مادرت برای این همه نفهم بازی معذرت خواهی کن. 


Sahameddin Ghiassi

ما همه مال یک کشور و یک ملت بزرګ هستیم و بایست به هم دوست باشیم

Sahameddin Ghiassi


ما همه مال یک کشور و یک ملت بزرګ هستیم و بایست به هم دوست باشیم و با هم مهربان تا باریچه قدرتهای بزرګ نشویم   اینکه داشتن زبان دومی بخصوص اګر در بزرګی یاد ګرفته شود بسیار مشګل است حرفی نیست  ولی همانطوریکه ګفتم مشګل ما خود خواهی تمامیت خواهی و تعصب و جهل است و باید اینها همه ریشه کن شود  اکنون شاید تمامی دنیا کم بیش درګیر این تعصبات و این خریت ها هستند   که  دین  ملیت و نژاد وزبان را بجای وسیله دوستی حربه ای برای غارت و آزار کرده اند  کسانی را می شناسم که هم به عنوان بهایی در ایران غارت  توسط مسلمانان  شدند و هم به عنوان مسلمان ناراحت توسط بهاییان در ایران و درخارج از ایران غارت شدند  پس این یک بهانه ای است برای کسب منافع بیشتر و آزار و اذیت دیګران  وګرنه که دین بهاییت همه را بخوبی و درستګاری دعوت کرده است  و اینکه نباید نفرت از کسی داشته باشند و این آموزه دین ایشان است  مثل مسحیت که ګفت همدیګر را دوست بدارید و باهم مهربان باشید و غیره؟  بن بتون ترک لر سویورم و اونلر بیزیم آرکاداش دی یاشاسین بوتون ترک آکارداش لریمیز   مونږ تول صلح غوارو    بنی آدم اعضای یکدیګرند که در آفریینش زیک ګوهرند  زنده باد دوستی بین تمامی مردم خاورمیانه  شمال آفریقا و آسیای مرکزی و تمامی دنیا   


comments

I read some parts of the

by comments on

I read some parts of the blog and Sahamedin comment.  We always have to take the positive side to be happy.  But, the reality might be that we have to do our best to survive.  Bulling and stupidiy is almost everywhere...When we get older we learn how to deal with that.  On the other hand, your memories and negative experiences might have built the strong person that you became.


Sahameddin Ghiassi

ترک ګیست فارس کیست ؟

Sahameddin Ghiassi


دوست ګرامی ترک زبان یا آذری زبان  هنګامیکه من یک دانشجو در استامبول ترکیه بودم  روزی یک پسر ترک بمن توهین میکرد که شما عجم ها کثیف هستید و دختران خود را می فروشید و عقب افتاده و بدبخت هستید در کشورتان عجمستان دانشګاه ندارید و برای دانش به کشور ما ترکیه به دریوزګی میآیید  بعد تعداد آنان زیاد شد و سخت مشغول عقده ګشایی و توهین به مثلا عجم ها بودند که چند پسر آذری جلو آمدند و با دفاع از من و کشورمان پرداختند  بعد هم بمن ګفتند که از این رفتار ترکهای بی نهایت شرمنده هستند  یکی از آنها اضافه کرد این ها ترک خر هستند  نه ما آذریها.  خوب این نفرت و این تفرقه کار کی میتواند باشد؟  یادم میآمد که هنګامیکه که بقول شما کودک بودم و بمدرسه میرفتم بچه ها دنبالم میکردند و سګ بابی میګفتند  و به طرف من سنګ پرتاب میکردند و شعرهایی میخواندند  عباس افندی  تو     نش ګردیم ګوچه فرنګی  یا ری   م به تابوت بلور و دست بګیر دستم بګیر ای عباس  وقتی به خانه میرسیدم  پدرم میګفت که باز که دعوا کردی خون مالین شدی  برو خودت رابشور وضو بګیر نمازت را به کمرت بزن تا قضا نشده است  ؟  هنګامیکه به پدرم به اشتباه الله ابهی ګفتم چون معنی آنرا نمی دانستم  پدرم به ګونه من که یک پسر بچه  شاید چهار ساله بودم یک سیلی زد  خوب او هم میخواست مرا از آتش جهنم نجات دهد تا به دام فرقه ضاله به نظر خودش نیفتم  حالا چرا فرقه ضاله ؟  خوب می بینی که متاسفانه ما قربانی های دین  مذهب ملیت هستیم  ولی ما نبایست همه را مورد عتاب قرار دهیم  تفرقه چیزی است که استعمار واستحمار بین المللی میخواهد  همین امروز یک خانم سیاه پوست که میګفت دو فوق لیسانس دارد بیکار است زیرا برای خاطر سیاه بودن به او کار نمی دهند  در مثلا متن تمدن دنیا آمریکا؟