فوری: به وسیله قشون سایبری حکومت اسلامی هک شدم

shokooh.pasargad
by shokooh.pasargad
05-Feb-2012
 

فوری برای دوستانم

دوستان عزیز و گرامی ام به این وسیله به اطلاع شما می رسانم که تمامی صفحاتی که به نام من بر روی فیس بوک است یعنی:

شکوه میرزادگی، و Shokooh Mirzadegi

و تمامی صفحاتی که با نام کمیته بین المللی نجات پاسارگاد است یعنی:

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد و Pasargad Save

به وسیله قشون سایبری حکومت اسلامی هک شده است

و با همه ی تلاشی که من و دوستانم انجام داده ایم و با همه گزارش هایی که به فیس بوک داده ام تا کنون موفق نشده ام آن را از چنگال آزادی کُش این حکومت نجات دهم.

به این وسیله اعلام می دارم هیچ کدام از مطالبی که از این پس در صفحات من در فیس بوک قرار می گیرد ربطی به من ندارد و نوشته و گفته ی قشون سایبری است. طبیعی است که با هر تغییری من از طریق ایمیل، یا رسانه های مختلف به اطلاع شما خواهم رساند.

تا آنزمان تقاضا دارم که روی این صفحات مطلب نگذارید، به آن نامه ننویسید و به نامه های رسیده از آن جواب ندهید

و در آخر خواهش می کنم که به هر شکلی که می دانید این نامه را منتشر کرده و یا به اطلاع دیگران در فیس بوک برسانید

با مهر و به امید ایرانی آزاد و خالی از دیکتاتور و دیکتاتوری

شکوه میرزادگی


Share/Save/Bookmark

Recently by shokooh.pasargadCommentsDate
روز کورش بزرگ
13
Oct 15, 2012
دیوار جهنم زنان بلندتر می شود
7
Aug 10, 2012
حق حذف؟
11
May 05, 2012
more from shokooh.pasargad
 
Harpi-Eagle

To Omega Wearing Mamoon ...

by Harpi-Eagle on

Forget your Omega, can you just elaborate on your Avatar, I'm really curious what Esfandiar is doing to Mahmood Chita in that picture.  I didn't know these two were educated in Maderseh Faizieh !!  LOL.

Payandeh Iran, our Ahuraie Fatherland


مآمور

dont look too far to see what time it is!!!

by مآمور on

 خدا نکند که گدا معتبر شود ک اگر معتبر شود از خدای بی خبر شود.
اگر مامور مثل من مقیم لندن شود از ماموریت خود بیخبر میشود.

I wear an Omega watch


oktaby

Dear Shokooh

by oktaby on

Take these steps if you have not already:

-Reset your password by selecting the "Forgot" link- make a complex pasword

-Detail to Facebook any and all suspicious material at //www.facebook.com/security and //www.cybercrime.gov/reporting.htm

-Reset your email password (use a omplex new password)

-Tell your key contributors to do the same

-Enable ‘Secure Browsing’

-Enable login notifications

-Use anti malware to minimize risk of future events. SpyBot is a good freeware to use 

Oktaby


Roozbeh_Gilani

anglo: the boyfriend hooshi the toodi tried the "toppling" stuff

by Roozbeh_Gilani on

& the poor cutie fellow, when they asked him for pepsi or coke, he thought they were offering him  a drink, and asked for both........ Ever since, Penny has been living in london as a nervous reck. So show some consideration.

"Personal business must yield to collective interest."


مآمور

CONSPIRACY AND MY WATCH

by مآمور on

americans toppled shah's regime and now they want to topple this one, right? so now what? do we work with (for) americans to expedite the proccess? or we smartly help israel to bomb Iran so we can go back and have a kalbas sandwich and come back quickly(i was told this by one of shah's hardliner supporter)??? 

and after this regime is toppled when we get ready to do the same to the next with of course help of US??

do we ever get out of this revolutionary mode and live a normal life like people of china??

oh my watch is breaking down, i guess it is runing low on cell just like his majesty running low on cash!!!

I wear an Omega watch


anglophile

Pendar jan did you say "we"? :))

by anglophile on

I don't remember "you" being involved in the toppling process brother - is this why you ask how "we" did it? LOL. BTW, you forgot to add "American lackey" to the rest of the titles. Baba joon if you want to  act as an anti Pahlavi activist, do it correctly comrade - LOL.

anglophile

از قشون ساواکی تا قشون سایبری

anglophile


 

یکی‌ هتک می‌کند و دیگری هک‌‌! مثل اینکه شکوه خانم قسمتش این است که یا با هتاک طرف است یا با هکاک! پناه بر خدا! 

 


پندارنیک

Of hacked revolts

by پندارنیک on

 

 

Sometimes I wonder how we achieved toppling the dictator Shah's savage, corrupt, and utterly ruthless regime without Internet..............or we succeeded exactly for the lack of which.........