مادام مریم رجوی ٢


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-Mar-2012
 

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد تصمیم گرفته است در ٢٣ ماه مارس کنفرانسی در ژنو برای یافتن کشورهای میزبان برای اعضای سازمان مجاهدین خلق ساکن اردوگاه اشرف در عراق برگزار کند.

اگرچه پس از تعلل بسیار مادام مریم رجوی و همسر کم پیدایشان آقا مسعود، انتقال این ۳۴٠٠ نگون بخت به اردوگاه دیگری در عراق همچنان ادامه دارد، ولیکن هنوز راه حل نهایی که اسکان آنان در دیگر کشورها میباشد پیدا نشده.

در رویداد دیگری مربوط به فرقه مجاهدین، دادگاهی در واشنگتن به دولت اوباما تا ٢٦ ماه مارس فرصت داد تا تکلیف درخواست مجاهدین برای حذف نام سازمان آنها از فهرست سازمان های تروریستی دولت آمریکا را روشن کند.

بدلیل سابقه همکاری سران مجاهدین با عراق علیه کشور ایران، همانند سرسپردگی اکثر سران حرب خائن توده به شوروی، یا همدستی اولیۀ دم و دستگاه ملی-مذهبی ها با ایرانی کشان و ایران ویران کنان، مجاهدین به عنوان سازمان کارش تمام شده است.

حذف نام این سازمان سوخته و ابرو باخته از فهرست تروریستی شانس اسکان یافتن تعدادی از اعضاء غالباً مسن و درب و داغان شده و محتاج مداوای آنرا در آمریکا افزایش خواهد داد.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
مآمور

خارج کردن فرقه

مآمور


خارج کردن فرقه رجوی(احسنت فرد! فرقه درست است) از لیست سیاه برابر است با امکان اسکان ۳۴۰۰ عضو فرقه ی در آمریکای شمالی برابر است با ۳۴۰۰ عضو جدید در ابن سایت!! همه ره پویان فرد!!! البته راضی کردن دولتهای امریکا و کانادا به پذیریش ۳۴۰۰ متخصص در امور درمانی بوسیله مواد فقط از عهده آنهای برمیاد که می توانند قورباغه را رنگ کنند جای فولکس واگن بفروشن!!
حالا از این حرفهای جدی که بگذریم!! خدمت عزیزان خارج نشین از ما بهتران عرض کنم که زر زر کردن من مامور در بلاگ فرد وکیل تراز اول مهاجرت ریشه در دُر فشانی شما عزیزان دارد.
آخه عزیز دل برادر خواب نما شدی یا ازعالم آخر بهت وحی شده؟؟؟ ۳۴۰۰ مشتری دفتر وکالت فرد از پس سپاه حزب الله و بسیج برمیآید!!!
نگو که زبونم آب افتاد       دلم به تاپ تاپ افتاد
شما به جای اینکه مزاحم کسب کار آقاد فرد بشی!!بروی تصمیم بگیری بالاخره میخوای سکه پیش خریدت را بگیری یا اوراق مشارکت با سود در عوض!!!!!

I wear an Omega watch


long live Iran

This is just an excuse for MKE to continue their terrorism

by long live Iran on

Everybody knows that this is just an excuse and the crocodile tears of this terrorist group does not work. But we should not ignore money they are paying to USA politicians. Poor Rajavi`s slave.

Why Rajavi does not leave these poor slaves to live the last days of their lives as human and in peace. This is the minimum of human right. How much Rajavi wants to rule his terrorist group. How much CIA and Musad need to use these guys against their own people?

Long Live IRAN for EVER 


پندارنیک

...

by پندارنیک on

 

 

نازنین تر از جان، بهتر از هر کسی‌ میداند که خروج این فرقه از لیست
تروریستی را به دلیل تبعات قانونی مستتر در آن نباید با ملحوظات
"بشردوستانه" و اینجور ادا اطوار‌های "مشتری پسند" قاطی کرد.....او همچنین میداند که خواننده را نباید توسط  القای تشابه و
توازن بین بازیچه دست "
صدام" شدن و اعتقاد به "اردوگاه سوسیالیزم"
تحمیق کرد................ 


Roozbeh_Gilani

هولکاست ۳

Roozbeh_Gilani


  

از "تلفات این گروه"، بهتر طرفدارانش در کمپ اشرف اطلاع بدن. ولی‌ اگه خدا نکرده، این گروه به قدرت برسن، تلفات رهبران و طرفداران جمهوری منفور اسلامی، بدون شک "هولکاست ۳" خواهد شد. البته مزدوران نظام منفور اسلامی در اینترنت نگران نباشند، که ز‌ر و ز‌ر زدن روزانه به فارسی‌ و عربی‌ در بلاگ آقای فرد، هیچ تلفاتی ندارد :)


Oon Yaroo

Nude Maryam Rajavi Calendar...!

by Oon Yaroo on

That may change the Iranians' minds in embracing her as a viable future political option...!?


Demo

هولوکاست ۲

Demo


 


و نه تنها مداوای درمان شده بلکه به مرور زمان تعداد تلف شدگان این گروه توسط مسلمین حاکم دیقیقأ ۶ میلیون (نه یکنفر کمتر و یا بیشتر!) گزارش شده و در تاریخ موثق! مداواگران ثبت شده و میشود هولوکاست ۲.


jmyt17

مادام مریم رجوی

jmyt17


They done a lot in Iran during shahs regime, and lost a lot of life, but also lost to Khomeini and this dirty insects regime , and made a big mistake to stand side by Saddam.I have a respect for my friend lost their life fighting with a shah.