همجنس با همجنس

Fred
by Fred
30-Mar-2012
 

بیش از یکسال پیش در مطلبی عرض شده بود:
محسن روح الامینی یادتان هست؟

او یکی از جوانانی بود که در پی تظاهرات آرام مردم در سال گذشته گیر وحوش رهبر تجاوزگران اسلامیستی افتاد و کالبد لت و پار و کهریزکی شدۀ او را تحویل خانواده اش دادند.

پدر این مقتول، حاج آقا دکتر عبدالحسین روح الامینی یکی از کارگزاران نظام پر برکت است. پاچه خواری این پدر نمونه اسلامیست از رهبر همانهایی که بر سر جگرگوشه اش آن آوردند که به سختی در وهم بشر متمدن میگنجد، باور نکردنی است.
-----------------------------------

اکنون بنا بر گزارش رسانه های  رژیم، پدر نمونه که " دبیر کل حزب توسعه وعدالت ایران اسلامی" هم تشریف دارند، از رهبر جناح "اصلاح طلب" رژیم، حاج آقا حجت الاسلام والمسلمین محمد خاتمی که با شرکت در "انتخابات" به هواداران سالها بازی دادۀ خود  پشت کرد تشکر کرده است.

کبوتربا کبوتر باز با باز 

کند همجنس با همجنس پرواز

تنها و تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان در سرنگونی کلیت مسلمین حاکم "اصلاح و طلب" و غیره است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Azarbanoo

None of these Islamists of Regime

by Azarbanoo on

are Trustworthy especially these two pofuzes.