شُل کن، سفت کُن سکسی ٢


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
07-Apr-2012
 

چند روز پیش در واکنش به برنامه مقامات نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره برای ازدیاد جمعیت ایران تا ١۵٠ میلیون نفر، مطلبی تقدیم شد.

حالا این خبر جدید را بخوانید که با استناد به پژوهش دکتر محرز، استاد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، فرشید یزدانی، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان از جمله میگوید:

"نرخ ابتلای کودکان کار و خیابان به ایدز ۴٥ برابر جامعه است و یک ‌سوم کودکان مبتلا ١۰ تا ١۴ ساله و دو سوم آنان ١٥ تا ١٨ ساله هستند.

بیش از ۳۲ درصد کودکان کار مورد آزار جسمی، روحی و جنسی قرار می‌گیرند."

و این گزارش از روزنامه ابتکار:

" گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد بیش از ٢ میلیون ‌و٥٠٠ هزار کودک کار در ایران وجود دارد که در معرض جدی کودک‌آزاری جسمی و جنسی و اعتیاد قرار دارند."

به عبارت دیگر، با جمعیت هفتاد میلیونی کنونی کشور، نزدیک به ٨۰۰٫۰۰۰ کودک مورد آزار جسمی، روحی و جنسی قرار میگیرند، وای به روزی که جمعیت ام القرای اسلام دو برابر گردد.

تنها و تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت مسلمین حاکم "اصلاح طلب" و غیره است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred