لذت زن ستیزی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-Apr-2012
 

استاندار بوشهر، حاج آقا محمدحسین جهانبخش گفته:

"طرح تفکیک تا پایان فروردین ماه در همه دستگاه‎های اجرایی استان بوشهر باید اجرا شود و هیچ دستگاهی نباید منشی زن داشته باشد.

یکی دو دستگاه اجرایی مانده بودند که منشی زن داشتند که آنها نیز در این زمینه اقدام کردند.

امسال بنا داریم طرح فرم اداری متحدالشکل را در دستگاهها اجرا کنیم که به‌زودی به دستگاهها ابلاغ میشود."

به عبارت دیگر، "طرح تفکیک" یا زنانه/ مردانه کردن اماکن کاری وارد مرحله اجرایی شده است.

در طول عمر ٣۴ سالۀ نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، زن ستیزی رکن رکین حاکمیت مسلمین بوده است.

تسریع در عقبگرد در همه زمینه های پیشرفت اجتماعی جامعۀ بشری، خصوصاً مساوات زن و مرد، جزء لاینفک ماهیت متحجّر مسلمین حاکم است.

تنها و تنها راه رهایی، تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است و لاغیر.

تبریک

پ.ن. حرفهای بامزۀ حاجیه خانوم مریم مجتهدزاده "رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری" در‌بارۀ استخدام نیمه وقت دو کارمند زن به جای یک کارمند هم خواندنی است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
MRX1

Best solution

by MRX1 on

I have always said the best solution for this regime is errect a long wall in the middle north to south of Iran or east to west. On one side they can put all the men and the other side of the wall women. There will be some check point charly gates for occasional escorted visits by either side and that's it problem solved.


All-Iranians

Jenab Fred

by All-Iranians on

Read more

مسئله ی نا پسند زن ستیزی

//iranian.com/main/blog/all-iranians-46