مال خر و اسلام

Fred
by Fred
29-Apr-2012
 

امام راحل، خمینی جانی ایرانی کُش و ایران ویران کُن  کلمات قصار زیادی از خود بجا گذاشته، برای تجدید خاطره دو تا از آبدارترین ها تقدیم میشود و بعد یک نتیجه گیری:

جنگ مایۀ برکت است

اقتصاد مال خر است ما برای خربزه انقلاب نکرده ایم ما برای اسلام عزیز انقلاب کرده ایم

---------------------

پس از 34 سال حاکمیت نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، در بر همان پاشنه میچرخد.

به عبارت دیگر؛ در حالیکه جانشین امام راحل خمینی جانی، خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر دارد با بمب اتم سازی و سرشاخ شدن با جهان آزاد یک جنگ مایۀ برکت دیگر بر ایران و ایرانی تحمیل میکند،  اقتصاد هم همچنان مال خر است.

محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور دیروز گفته:

" برای کنترل قیمتها در بازار برنامه ریزی مشخصی نداریم."

تنها و تنها چاره، تلاش بی امان در سرنگونی حاکمیت مسلمین، "اصلاح طلب" و غیره است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

خر و تسلیمش

Demo


 


خمینی ایرانی کُش و ایران ویران کُن و امام راحل و هر چه که بنامنش در وحله اول از یک قطره مایع در رحم مادری هندی شکل گرفته و سپس در سرزمینی که ایران مینامش به دنیا آمده و بعد هم در همانجا بعد از اینکه جسدش توسط تعداد بیشماری جاهل کلی به هوا پرتاب شد به خاک سپرده شد. اما فرق بزرگ او و هر بشر دیگر چه اسراییلی باشد و چه ایرانی و خر این است که خر تسلیم خلقتش است و از خود اختیاری ندارد ولی خمینی و شاه و اریل شارون و جرج بوش و یا هر راحل و جاهلی دیگر نمیتواند بهیچ وجه بعد از ورود به فضای ماورای گور و بعد از مشاهده ویدیوی اعمال سفید و سیاه خود خود را به خریت زده و ملیت و یا دین خود را به اثبات بیگناهی خود ارائه دهد. به عبارت ساده دیگر ١٠٠ رحمت به خر.