شکار و دستگیری ایرانیان در فیسبوک

Fred
by Fred
03-May-2012
 

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات گفته:

"ﻤﺄموران فتا در حین رصد شبکه‌های مجازی یک صفحه اهانت آمیز به رئیس جمهور وقت ایران را پیدا کردند که این اقدام برابر قوانین جرم تلقی شده و کارشناسان و متخصصان با جدیت تمام نسبت به بررسی و شناسایی عامل ایجاد کننده این صفحه که در فیسبوک ساخته شده بود، اقدام كردند و پس از ساعت‌ها کار تخصصی فردی که این صفحه را ایجاد كرده بود را شناسایی و دستگیر كردند.”

به عبارت دیگر؛ پرسنل پلیس کشور، منابع عظیم مالی و تکنولوژی گران قیمت وارداتی صرف "رصد شبکه های مجازی" میشود که نکند یکی به اسب حضرات بگوید یابو.

نظام پربرکت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره؛ تا زمانیکه زنان، مردان و کودکان پاک نهاد ایرانی را اسیر، مثله، کهریزکی و به قتل میرسانید، از خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر گرفته تا همۀ عمله های ظلم و کهریزک کاران، همه و همه وحوش هستید، وحوش!

حاجی رئیس پلیس فضای مجازی؛ ای عملۀ ظلم، پا بزن!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred