رقص و قرآن


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
04-May-2012
 

پیشتر در باره هدف قرار دادن کودکان ایران توسط مسلمین حاکم چندین بار مطالبی تقدیم شد، برای نمونه در اینجا، اینجا و اینجا و از جمله این نقل قول :

"تنها نشان اينكه اين مهدهای كودك در كشوری اسلامی فعال هستند اين است كه برای خالی نبودن عريضه ٢ تا ٣ سوره از قرآن كريم را ياد كودكان مي‌دهند.

از صبح تا غروب، چشمان پاکشان شاهد کارتون‌های خارجی است که بدون هیچ فیلتری، صحنه‌های معاشقه آدم‌ها و حیوانات را به نمایش می‌گذارند.

یکی از فوق برنامه‌های مهدهای کودک در حال حاضر برنامه رقص است که بعضی از مهدهای کودک گران قیمت‌تر از رقص ایرانی گذشته‌اند و رقص عربی آموزش می‌دهند".

-------------------------------------

حالا خبر میرسد که طرح حضرات به مرحله اجرایی رسیده. همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی کشور گفته:

"برنامه جدید سازمان در سال جاری اعطای یکصد مجوز مهد کودک به مساجد کشور با عنوان «مسجد مهدها» خواهد بود.

مساجد ظرفیت بالایی در پرورش کودکان ایفا کرده و می‌توانند کودکان را در فضای دینی و معنوی آموزش دهند ...."

هدف این "مسجد مهد" کپی برداری از مدارس وحوش طالبان در پاکستان است که در تولید تروریست مسخ شده بسیار موفقیت آمیز بوده است.

هشدار، هشدار که رفته اند سراغ کودکان ایران.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
fanoos

The center fold of Qoran should be ...

by fanoos on

a naked drawing of Muhammad and his 9 year old girls that he molested! And then maybe the 1 billion sheep worsheeping him can wake up!


MRX1

Dangerous

by MRX1 on

This is indeed dangerous. All the work that was done by Amir kabir, great Reza Shah and even his son to keep the education in schools and out of the mosque is being destoryed by these islamo facists loonies. next thing you know we will end up with a generation of brain washed taleban kids  shia style who will bring havoc to Iran , region and the world.