نیازمند ترجمه یک پاراگراف

Fred
by Fred
12-May-2012
 

حاج آقا کامران خان دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری از جمله گفته:

"اختلاط یعنی رفتار و گفتار و نگاه بیشرمانه و بی حد و مرز دختر و پسر به یکدیگر که با مشارکت و همکاری متفاوت است.

آزادی مطلق در شأن چهارپایان است، آزادی یک اختیار است که خدا بر انسان داده و در قبال آن مسئول است ما آزادیم که انتخاب کنیم و این انتخاب بر رفتار و گفتار ما ارزش می‌دهد."

اینقد معلوم است که بعد از ٣۴ سال زور زدن بی نتیجه و شکست انقلاب فرهنگی حاج فرج دباغ (عبدالکریم سروش) و اخراج هزاران استاد و دانشجو، حالا نوبت حاج آقا کامران خان شده که کمر بسته تا با زنانه/مردانه کردن محیط های آموزشی دختران و پسران ایرانزمین را گوش به فرمان کند.

ولیکن ترجمه پاراگراف آزادی و آزادی مطلق حاجی به زبان قابل درک سخت است .

آیا میگوید ایرانی ها که آزادی میخواهند مثل چهارپایان هستند؟

یا اینکه میگوید خدا "اختیار" آزادی داده ولی امثال حاجی باید حد و مرز برایش تعیین کنند؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
HHH

Fred

by HHH on

اولا اگر فکر میکنی‌ ملت اینقدر خرن باید بگم چهارپا خودتی. و توهینات مختلفت به ملت ایران از طرف ملاها خیلی‌ واضحه، ثانیا این عزگل دارد می‌فرماید که با زبان عامیانه "لاس نزنید، چون لاس با صحبت علمی‌ و تبادل نظر فرق دارد. خدا به ما قدرت انتخاب طرز رفتار داده و انتخاب درستی‌ که ما بکنیم در نوع رفتارمون به ما ارزش میده" تبریک رو هم لطفا سر مجلس فامیل خودت بده نه برای بدبختیهای ملت ایران، مرسی‌ آقا اسرائیلی کوچولو.