اسلام کفار در ایران

Fred
by Fred
09-Jun-2012
 

پیشتر در باره تسریع پروژه الوهیت خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در چندین نوبت مطالبی تقدیم شده است. برای نمونه در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا.

فارس:

" حجت‏الاسلام والمسلمین علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه:

هر اختیاری که امام معصوم برای اداره جامعه دارد، فقیه جامع ‏الشرایط هم همان اختیارات را دارند و تبعیت هم یکسان است؛ یعنی به همان اندازه که از امامان تبعیت واجب است، تبعیت از رهبری هم واجب است و این دو با هم فرقی ندارد."

ضرباتی که این بدعت ها به مذهب تشیع میزنند به جای خود، خطر مهلک برای ایرانیان دستیابی بدعت گزاران به تسلیحات هسته ای است.

این مسلمین اهل بدعت (کافر حکمی)* دارند چهار نعل ایران و ایرانی را بسوی جنگی میبرند که همۀ ایران را در مگسک سلاحهای مخرب قرار خواهد داد.

تنها و تنها راه رهایی تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین است و لاغیر.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred