افغان ممنوع

Fred
by Fred
14-Jun-2012
 

بخشی از گزارش عدالت برای ایران به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران:

"علاوه بر محرومیت از بسیاری از حقوق اولیه انسانی در زمینه بهداشت، کسب و کار و نیز آموزش که از سوی دولت ایران به پناهندگان افغان تحمیل شده است، از سال ١٣٨٣ به این طرف، اقامت و تردد در برخی از مناطق برای افغانها ممنوع شد. این مناطق رفته رفته گسترش یافتند تا جایی که در حال حاضر، ١۶ استان ایران به طور کامل و یا به استثنای یک یا دو شهر و نیز ۵۴ شهر ایران در استانهای دیگر، مناطق افغان ممنوع هستند."

در پس انقلاب خوش عاقبت در ایران؛ میلیونها ایرانی مجبور به ترک کشور شدند و همچنان میشوند.

سئوال:

آیا بر ایرانیان، خصوصاً ستم دیدگان مجبور به ترک کشور شدگان نیست که در برابر این اعمال ننگ آور و بی عدالتی علیه افغانان ساکت ننشینند؟

تبریک

برای نمونه به اینجا، اینجا، و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

ورود تریاک و هروئین آزاد!

Demo


 


فضای مجازی هر روز شدیدأ بارانی است با اشکهای تمساح هایی که از بهر منافع از دست رفته خود و امثال خود زار زار میزنند! ستم واقعی بر افغانیان این است که کشورشان اشغال شده و یک دولت فاسد برشان اعمال شده و در زمینهای حاصلخیزشان فقط و فقط تریاکی رشد میکند که حکومت طالبان در عرض ٣ سال آنرا کاملأ ریشه کن کرده بود:
//ctamirisa.com/2012/04/29/the-afghan-opium-p...
کشور ما هم بازاری گشته برای تریاک و هروئین وارده از افغانستان که هر روز به تعداد معتادان داخل کشور می افزاید. برای بازاریانی هم که حکومت در ایران را در دست دارند فقط و فقط نوسانات بازار تریاک اهمیت دارد و نه خروج میلیونی!!! ایرانیان ستمدیده!!! از کشور و نه دخول افغانیان گرسنه و آواره و گریزان از دمکراسی آمریکایی حاکم در کشورشان به مام وطن ما!


Azarbanoo

What Have been doing to IRANIANS?

by Azarbanoo on

That you expect better treatment of Afghans.  Afghans are also Haver Iranians' genes.  Tazi can not stand these people.


First Amendment

چه حرفا!...

First Amendment