گُشنه کُشی افغان

Fred
by Fred
01-Jul-2012
 

در باره رفتار مسلمین حاکم بر ایران با مسلمین افغان هم زبان و فرهنگ ایرانیان که از بد روزگار به ایران پناه آورده اند بارها مطالبی تقدیم شده، آخرین در اینجا.

خبر جدبد؛ روزنامه "عصر مردم"، چاپ شیراز:

" مسئولان دولتی در برخی استان‌ها، خدمات دهندگان حمل و نقل، فروشندگان مواد غذایی، نانوایی‌ها و تاکسی‌ها را موظف کرده‌اند به اتباع خارجی غیرمجاز سرویس ندهند و برای تشخیص غیرمجاز بودن آنها، کارت اقامت‌شان را طلب کنند.

این گزارش با استناد به شواهد موجود در استان فارس تهیه شده است. مسئولان دولتی این استان فروش کالا و مواد غذایی و ارائه خدمات عمومی و بهداشتی به اتباع خارجی غیرمجاز را ممنوع کرده و هشدار داده‌اند که با افراد خاطی به شدت برخورد می‌کنند."

بر ایرانیان نامی مهمان نوازی است که در کمال تنگدستی بر آمده از حاکمیت سی و چهارسالۀ نظام پربرکت، گُشنه کُشی افغانان را تحمل نکنند و لقمه نانی به آنان برسانند.

ای که دستت میرسد کاری بکن!

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Nader Vanaki

کشور دوست همجوار و برادر افغانستان

Nader Vanaki


عنوانی است که فقط برای دیدارهای رسمی بکار میره.  حکومت رایش چهارم و اِس.اِس. که در نژادپرستی دست کمی از آپارتاید و اسرائیل نداره، همینکه می بینید.  حالا ببینید اگر یک آجر روی یک آجر دیگه بنا شد؟