خداحافظت مصطفی بادکوبه ای


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
10-Jul-2012
 

از دلایل عدیدۀ آن که بگذریم؛ حضور پُررنگ شعر در زندگی روزمره، بحث های جدی سیاسی و حتی علمی ایرانیان بخوبی مشهود است.

بیخود نیست که از دیرباز ایرانیان آزاده از شعر برای مبارزه علیه ظلم استفاده کرده اند، نسیمی و ابوالخیر و بدون اغراق صدها و صدها دیگر پیش و پس از آنان.

در دوران معاصر ایران، بعضی از آزادگان ایما و اشاره در شعر را کنار گذاشته و صراحت گویی را پیشه کرده که البته در استبداد "زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد". نمونه ها بسیار و محدود به میرزاده عشقی، فرخی یزدی و سعیدی سیرجانی نمیشود.

همین حالا بسیاری از همین آزادگان شجاع رک گو اسیر مسلمین حاکم بر ایران هستند. بانو سیمین بهبهانی ممنوع الخروج هستند، هیلا صدیقی و مصطفی بادکوبه ای محکوم به زندان و بسیاری دیگر اسیر و تحت انواع ددمنشی و فشارها.

درود بر این فرهنگ و مردم پاک باد که در عین بلا، آزادیخواهی ریشه کن ناپذیر است.

مصطفی بادکوبه‌ای "از سوی قاضی ابوالقاسم صلواتی به سه سال حبس تعزیری و پنج سال محرومیت از شعرخوانی در انجمن‌ها و...محکوم شد."

نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند!

تبریک

پیشتر در این مورد مطالبی تقدیم شده؛ یکی در اینجا.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

به امید آزادی همه این عزیزان.......به امید ایران آزاد در فردایی نه چندان
دور... با حق کامل بیان واسه همه .........در چنان جامعه‌ای از رضا ماندلا
خواهیم پرسید: "خواهر مرحومت چقدر مواد چپوند توی سوراخاش تا تلف شد؟"
........"توی تبعید که حاشا میکردی، حرومزاده مفتخور بی‌ همه‌چیز......الان
باید راستشو بگی‌.......توی آمریکا آزادی نبود، اینجا که
هست،"...........خلاصه، هیچی‌ نگو، نازنین، که چه صفایی داره ایران آزاد
فردا....


Azarbanoo

Down with Barbaric IRR/IRI

by Azarbanoo on

Who has been causing Pain & agony in IRANIANS lives.