سپاه؛ خامنه ای"جانشین خدا"است

Fred
by Fred
12-Jul-2012
 

پیشتر درباره تسریع روند الوهیت خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر بارها مطالبی تقدیم شده، آخرین در اینجا.

این هم خبر جدید؛

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفته:

"نظام ولايی یعنی تجلی یافتن، زمینی شدن و عینی شدن حاکمیت خدا توسط جانشينان خدا."

این طرز فکر دارد به سلاح هسته ای مُسلح میشود و اهداف جهانی دارد.

پیش از آنکه دیر شود؛ همه آزادیخواهان و آنهایی که نه به عنوان حربه علیه آمریکا؛ بل، به واقع ضد جنگ هستند، باید هر آنچه در توان دارند هزینه سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره کنند.

تحریم های کمر شکن و محاصره ترابری هوایی/دریایی رژیم و همزمان کمک لجستیکی به ایرانیان مانند وسایل ارتباطاتی، رسانه های خبری غیر قابل فیلتر و پارازیت اندازی، صندوق های کمک خرجی به کارگران اعتصابی در بخش های کلیدی و دیگر از ایندست از الزامات است.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

خدا و جانشینانش!

Demo


 


از فرعونیان در مصر که خود را خود خدا میپنداشتند جز اهرامی باقی نمانده. و بدون ذره ای شک و تردید دیر یا زود خدا خود این جانشینانش را هم بجای خود خواهد نشاند. اما ملتی که ساکت و بی تفاوت به این ادعاهای شیطانی گوش فرا میدهد تفاوتی با برده های در زنجیر، که اهرام مصر را بنا نهادند و خود هم زیر آنها دفن شدند ، ندارد حتی اگر خدای نا خواسته کمرش زیر فشار تحریم اقتصادی و محاصره و تجاوز شیاطین اجنبی بشکند وآرزوی نوکران آنها را برآورده کند.

*از ميان آنان گروهى هستند كه زبان خود را به [خواندن] كتاب [تحريف شده ‏اى ] مى ‏پيچانند تا آن [بربافته] را از [مطالب] كتاب [آسمانى] پنداريد با اينكه آن از كتاب [آسمانى] نيست و مى ‏گويند آن از جانب خداست در صورتى كه از جانب خدا نيست و بر خدا دروغ مى ‏بندند با اينكه خودشان [هم] مى‏ دانند.* (قرآن ٣:٧٨)