چلبی و ایرانیان خائن


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
21-Jul-2012
 

این روزها که با وجود درآمد افسانه ای از فروش نفت خام بدلیل بی عرضگی و دستکجی مسلمین حاکم "اقتصاد مال خر" به گِل نشسته و احتمال فاجعه جنگ دیگر ساخته و پرداختۀ آنان هر روز بیشتر و بیشتر میشود؛ آتش بحثی قدیمی بین مخالفین رژیم دو باره گُر گرفته.

صحبت از "آلترناتیو سازی" است که همان چارۀ پیشنهاد متناوب و عرضه جایگزین میباشد که گروهی موافق و دسته ای مخالف هستند.

مخالفین عرضه کردن پیشنهاد متناوب با خیانت به کشور و نام چلبی آغاز و وابستگی به دیگر کشورها و این ادعا که هر که از خارجی کمک بگیرد مدیون است و دیگر حرفهای مشابه را به اینجا میکشانند که باید حق انتخاب آزاد مردم را حفظ کرد، تنها حامی و صدای مبارزان داخل کشور بود و بالاخره ته ماجرا به نخود سیاه باید اطلاع رسانی کرد و فرهنگ دموکراسی و تساهل و تسامح را تدریس و ترویج و الی آخر ختم میشود.

سئوال:

آیا دلیل شکست و عدم استقبال گستردۀ مردم از مخالفین دقیقاً همین پرهیز و قبیح دانستن عرضۀ چاره و پیشنهاد متناوب جایگزین مسلمین حاکم "اصلاح طلب" و غیره به مردم نمیباشد؟

آیا وظیفه مخالف کلیت نظام حاکم چیزی بجز عرضه چاره و پیشنهاد متناوب است؟

آیا دوگل که فرانسه را با کمک خارجی از یوغ نازی ها و حکومت ویشی مارشال پتن فرانسوی رها ساخت؛ خائن بود؟

راستی، خیانت چلبی به کشورش چه بوده؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Dr. Mohandes

FA

by Dr. Mohandes on

LOL

Please elaborate on What those "historic" facts are. I really, really , really want to know as it is 4:28 a.m. here in tehran and i am experiencing so much boredom and to alleviate i need someone to tell me a good bedtime story...no sorry, just a story.

Faramarz

As usual you heet eet right een the mole. i am your servant all de vey to shoosh esquare.

 


anglophile

جناب فرد

anglophile


اجازه فرمایید از بحث درباره تاریخ جنگ دوم  فرانسه خارج شویم که مشکل بیشتر از آنچه که هست نشود و فقط به این بسنده کنم که پیر لاوال و ادوارد دالادیه با فریاد "زنده باد فرانسه" جان دادند و در فرانسه به ازای هر یک از اعضای نهضت مقاومت حداقل دو نفر "همدست" با نازیها وجود داشت که تا به امروز اسامی عمده آنان مخفی‌ باقی‌ مانده که باعث آبرو ریزی بیشتر نگردد. به هر تقدیر تصویر فرانسه تحت اشغال نازی‌ها سیاه و سفید نبوده و کلی‌ رنگ و وارنگ داشته.

آنچه که برای من جالب است این است که در پاسختان اشاره به جناب نلسون مندلا و خانم آنگ سان سوچی فرمودید ولی‌ از رضا خان سردار سپه و محمد رضا شاه که به قولی با "کمک" خارجی بر سر کار آمده ولی به باور بنده سر سپردگی به خارجی نداشتند عبور فرمودید.

همچنین سؤال فرمودید که راستی‌ خیانت چلبی به کشورش چه بوده؟ ایکاش معارضین و موافقین شاهزاده رضا پهلوی به جای مقایسه ایشان با امثال چلبی‌ها که قیاس ما الفارق است به ارزیابی فعألیتهای ایشان در راه برندازی جمهوری اسلامی بدون مداخله نظامی خارجی به پردازند. کاری که چلبی درست خلافش را انجام داد.


Demo

Kosher Iranians' World Views!

by Demo on

1. Afghanis are Olaghs; 2. Iraqis are Gosfands; 3. Libyans are Gaavs; 3. Islamists are Rapists; 3. Any Iranian who is not love with Israel is a Khaen; 4. Reza Pahlavi is either Gandhi or Mandella; 5. Jesus Christ was a back man; 6. Ralph Lauren is a Zolfali Irani; 7. Only Kosher Iranians are 'doing something,' 8. Shlomo loves Shah, 9. Reform means anti-Semantic, 10. The Planet Earth is damned flat because we say so!

No wonder our country has been running by a bunch of 'khar pool hajis bazaris' for the past 34 years because their views are 100% in accordance with the above top 10 kosher views! As Chalbi's & his pros' are! 


Faramarz

Six of one, half a dozen of the other!

by Faramarz on

 

 

US military provided the protection to Chalabi to safely land in Baghdad. 

The Air France chartered flight with French crew and the international journalists like Peter Jennings provided the protection to Khomeini and his gang to safely arrive in Iran. Not much difference. 

Iran's military wasn't going to force an Air France plane to land somewhere and arrest the people on board.


First Amendment

Chalabi

by First Amendment on

It's in total defiance of historic facts that one, even symbolically, compared a US Army helicopter flight with a chartered passenger flight paid by our own khar pool haji bazaris...........


Faramarz

"Do-Nothing" Iranians!

by Faramarz on

 

 


Nowadays, there are two groups of Iranians that are against any kind of help or alternatives from the Iranians or the others on the outside. They are the “Reformers” that are still preaching the return to the “Golden Days” and the enforcement of the glorious Islamic Republic Constitution, and the left-over Tudeh and Communists that have got a second wind because of the financial problems in the west and the now defunct “Occupy Wall Street” movement.

Nobody that I know of advocates American boots on the ground in Iran as happened in Iraq. But when things start getting ugly in Iran, I am all for the UN, the Red Cross, NGO’s, Human Rights Groups, Iran’s neighbors and friends to get involved and help Iranians in any shape and form that is requested of them. The Reformers and the Communists can sit on the sidelines and pull their hairs or call people names. It doesn’t bother me a bit!

It is true that Chalabi arrived in Baghdad on board of a US helicopter, but don’t forget how Khomeini, Ghotbzadeh, Bani Sadr, Yazdi, Tabatabaei and the rest of the gang arrived in Tehran, on board of an Air France 747. Also, don’t forget how the Islamists, Communists and MEK got their military trainings during the Shah’s time. They got it in PLO camps in Jordan, Lebanon and in Libya and they got Saddam’s help to get there from Iran.


But now, they are preaching a "Kosher" opposition!


Roozbeh_Gilani

چه بحث با مزهی!

Roozbeh_Gilani


یکی‌ میگه راه آزادی ایران از چنگال فاسدین، دزدان و ادمکشان ولایت وقیح  از دیار "کمک از خارجی‌ ها" می‌گذرد!

دیگری جواب میده، نه! تنها راه آزادی، "جناح پر قدرتی‌ از نظام فعلی!!!" است (حالا یکی‌ از این آقا به پرسه این "جناح پر قدرت" کدوم‌ها هستن؟ پاسدار احمدی‌نژاد احمق؟ رفسنجانی دزد میلیاردر؟ شاید موسوی امیدوار بارگشت به "دوران طلایی امام"؟؟؟)

از اون طرف، مزدوران معلوم ال حال رژیم منفور اون چنون ذوق زده از پیشنهاد "جناح پر قدرت..." شدن که به به و چه چهشون گوش فلک را کر کرده 

آره، خیلی‌ با مزه شده این بحث! 


IRANLOVESISRAEL

"Better ask an Afghani, an Iraqi, and a Lybian!" You might as ..

by IRANLOVESISRAEL on

well ask an Olagh, a Gosfand, and a Gaav if they like shabdar, yonjeh, or zoratt for lunch....!

Shlomo loves Shah!


IRANLOVESISRAEL

zolfali ralph lauren is correct!

by IRANLOVESISRAEL on

Any Iranian who is not against IRR is kha'en!

Shlomo loves RL .


Demo

Chalabi caused the demise of Saddam .. bigger treason than that?

by Demo on

Better ask an Afghani, an Iraqi, and a Lybian (no traitors, please!) his/her opinion about their countries leaders' demise by the foreign occupiers/powers?! And not a French of WWII eras, please!

Question: If Shah had been removed the same way that Sadaam was removed to avoid a Yellow Cake!! above our heads, would our people have had accepted one like Chalabi as his replacement, no matter how bad Shah was? Be honest, & once again no traitors' answers please! 


zolfali1

"ایرانیان خائن"

zolfali1


آن وطن فروشان و دلقکان بی‌ شرفی هستند که حالا بعد از ۳۴ سال دزدی، جنایت، رذالت و خیانت اسلامیون، ۲۴ ساعته در سایت‌های اینترنتی مقعد خودشون رو برای دفاع از رژیم منفور و فاسد ولایت فقیه جر میدهند.


First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

فطریه‌ام به گردنت اگه جوابشو نذاری کف دستش......ازشون بپرس چرا توی
جوابیه تاریخ‌مدارانه و کارشناسانه‌شون، چلپی (یکی‌ از عوامل عمده حمله
نظامی آمریکا به عراق و جنایات متعاقب در آن) ور پرید......


Fred

anglophile

by Fred on

آقا،
دو نکته در واکنش به فرمایشات شما؛
- بر این باورم که چارۀ وحوش حاکم که حداقل رئیس دو قوه از سه قوه،  فرمانده بسیج  و وزیر امور خارجه همه رسماً غیر ایرانی میباشند با کشت و کشتار نیست و با خیزش غیر مسلحانه مردم هم رفتنی هستند.
غرض از آوردن مثال دوگل آنطور که شما تصور کرده اید برای دریافت کمک نظامی نبود، بلکه نشاندادن این حقیقت تاریخی بود که بر خلاف آنچه که دوستان میفرمایند، دریافت کمک لزوماً نشانگر سرسپردگی نمیباشد و اصلاً هیچ کشوری بدون دریافت کمک خارجی حکام جبار را سرنگون نکرده.
دوگل به کنار، ماندلا هم از خارج کمک گرفت، بانو سوچی هم به همچنین و فهرست بلند بالاست.
در باره دولت ویشی هم مختصراً عرض میشود که همکاری تنگاتنگ با نازی ها کرد و حتی نیروی دریایی منجمله ملوانان آنرا متفقین غرق کردند و نتنها پس از آزادی فرانسه نخست وزیر ویشی ؛ لاوال محکوم و اعدام شد، پتن هم محکوم به اعدام و تنها بدلیل کبر سن و خدمات در جنگ جهانی اول و اصرار دوگل،  حکم به حبس ابد تغییر یافت.


Shazde Asdola Mirza

Chalabi caused the demise of Saddam .. bigger treason than that?

by Shazde Asdola Mirza on

The House of Saddam was such a nice and flowering place in Iraq, but the foreigners and betrayers did not allow it to reach full bloom (nuclear mushroom clouds).

En-Sha-Allah ... the House of Khamenei in Iran will be able to have his Yellow Cake and eat it too!

Bad Stories for Bad Kids


First Amendment

درباره دوگل و پیشنهاد متناوب

First Amendment


Even if you don't care about what would become of your homeland in the future, do read anglophile's comment for the sake of her past........


anglophile

درباره دوگل و پیشنهاد متناوب

anglophile


دوست عزیز

استفاده از ژنرال دوگل به عنوان نمونه معتبری برای توجیه کمک نظامی از نیروهای خارجی‌ گرفتن (که تا به حال چندین بار توسط مبلغین این نظریه استفاده شده است) قیاس نادرستی می‌‌باشد و کاری به جز لوث کردن بحث نمیکند. اولا فرانسه در اشغال نیروهای اجنبی و غیر فرانسوی یعنی‌ آلمانی قرار داشت و نه زیر سلطه حکومتی که زائیده از بطن خود فرانسه باشد. دوما نیمه فرانسوی کشور که به حکومت ویشی شهرت داشت تا قبل از شکست فرانسه وجود نداشت و فقط به علت حفظ تمامیت ارضی فرانسه و عدم تقسیم آن بدست دول محور در برابر همکاری با نازیها به وجود آمده بود و نه به بطوری ارگانیک و یا طبیعی. به اضافه نجات فرانسه بخشی از طرحی با ابعادی بسیار وسیع تر یعنی نجات اروپا از چنگال نازیسم بوده و نه جدا از آن. بنا برین وجه مشترکی بین اپوزیسیون ژنرال دوگل در مقابل اشغال فرانسه بوسیله نیروی خارجی‌ المانی/نازیست و اپوزیسیون ایران دربرابر نیروی وطنی جمهوری اسلامی وجود ندارد.

و اما در باره پیشنهاد متناوب.

چرا همیشه ما باید راه دور برویم در حالیکه بهترین نمونه رهبریتی که با همیاری خارجی‌ ولی‌ با مساعی ایرانیان و ملتی که خواستار یک نظام ایراندوست، قدرتمند، متحد خارجی‌ ولی‌ نه دست نشانده خارجی‌ بودند بر سر کار آمدند در مقابل ماست: رضا شاه  و محمد رضا شاه پهلوی.

بطور خلاصه بگوم تا وقتی‌ که جناح موثر و پر قدرتی‌ از حکومت فعلی بر علیه نظام حاکم و به نفع استقرار نظامی ایرانی و مردم سالار به پا نخیزند نه ژنرال دوگل به درد ما میخورد و نه مارشال پتن.

 

 


Demo

حافظه حَلَبی ایرانیان خائن!

Demo


 


حافظه که حَلَبی شد چَلَبی را «چه گورا» شیرین و چون «دوگل» سرسبز بینی و ماجرای زندان ابوقریب و آنچه جنایاتی را که در ١٠ سال در عراق گذشته و میگذرد را از یاد برده و به ٢ به ٢ مثل دامی (گوسفند و بز و یا گاو!) چون مادام رجوی فرمانده حَلَبی اشرفخونه با دوگل به پای بوسی ٢ گل توپل و موپل یعنی نوت گینریچ و رودی جولیونی میروی!

بابا ١٠٠رحمت به چُدَن که چقدر خائنین تشریف دارند کُدَن!


First Amendment

...

by First Amendment on

 

 

کی‌ به کیه؟......در آشفته بازاری که "رضا عقب‌افتاده" گاندی می‌شه، چلپی چرا دوگل نشه؟........


Nader Vanaki

چلبی چَپ میزنه

Nader Vanaki


کونش رو به صندوق میزنه

صندوق ما خراب شد

کون چلبی کباب شد