پدر کهریزکی شده


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
23-Jul-2012
 

پیشتر بمناسبت دومین سالگرد توحش مضاعف به دستور صریح خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر؛ در مطلبی با تیتر پدر نمونه درباره حاج آقا دکتر عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی یکی از کارگزاران بلند پایۀ رژیم مسلمین حاکم بر ایران و از نزدیکان خدایگان که پدر یکی از قربانیان تجاوزگاه کهریزک هم میباشد، از جمله عرض شد که گفته بود:

"با وجود شدت و عمق حوادث و التهابات کشور در آن روزها و به ویژه پس از وقایع عاشورا، طمأنینه و آرامشی که در چهره رهبری در صبح روز نهم دی ماه دیدم، آرامش بخش و مثال زدنی بود."

________________________________

حالا در سومین سالگرد توحش مضاعف؛ حاج آقا روح الامینی گفته:

"در هفته قوه قضائیه که در مشهد برگزار شد بنده گلایه هر سه خانواده را درباره این پرونده به خدمت رهبر معظم انقلاب و مسئولان بلندپایه قوه قضائیه اعلام کردم."

به عبارت دیگر؛ حاج آقا دکتر که ولع و اشتهای سیر ناپذیر به پاچه خاری "رهبری" دارد، برای فتل و کهریزکی شدن پسرش به قاتل او "گلایه" میکند.

این قصی القلبان دارند به سلاح هسته ای مُسلح میشوند و جهان آزاد هم نخواهد گذاشت که نتیجه ای جز سیه روزی بیشتر برای ایران و ایرانیان نخواهد داشت، برای جلوگیری از آن فاجعه هر آنچه در توان هست باید خرج سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره کرد و لاغیر.

تبریک

در مورد تشکر امسال پدر نمونه از حاج آقا محمد خاتمی برای "شرکت در انتخابات" به اینجا سرکی بکشید


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
First Amendment

از شما بعیده....

First Amendment


 

 

کاشکی‌ میفهمیدم با وجود "منبر رزرو شده"  چرا اینقده عجله می‌کنین: قسی با سینه......خوار هم واو داره...


Azarbanoo

Islamists are BiGheirats

by Azarbanoo on

There is no love of parenthood or human love in any islamists.  There bastard savages.