ای مرگ بر این مصدق

Fred
by Fred
05-Aug-2012
 

آنانی که با تاریخ براستی پُر آب چشم ایران، خصوصاً تاریخ معاصر آشنایی دارند، قدر محمد مصدق را میدانند.

آنانی که با اهداف مصدق بنا بر گفتار و بیش از آن رفتار و اعمال مصدق آشنایی دارند میدانند که برای او و بسیاری مانند او که از جان و مال مایه گذاشته، آزادی و آبادی ایران اصل و بقیه منجمله شخص خود آنان فرع میباشد.

شوربختانه تنی چند از هواداران او مانند آن ابله دو طبقه کریم سنجابی، گیج الله بازرگان و سیه کارنامه داران دیگر مانند ابراهیم یزدی و ... درست در جهت مخالف اهداف مصدق عمل کرده و میکنند.

بر این باورم که اگر مصدق امروز زنده بود و میدید که بنام او چه کردند و اکنون نیز بجای مبارزه با مسلمین حاکم ایرانی کُش و ایران ویران کُن، کار و بار عده ای شده است تقدس او؛ خودش فریاد میزد ای مرگ بر این مصدق.

تبریک

پ.ن. فردا سالروز مثله کردن عاشق آزادی و آبادی ایران و ایرانی و رهرو نستوه آرمان مصدق، شادوران شاپور بختیار و یار و دستیار او زنده یاد سروش کتیبه توسط مسلمین حاکم بر ایران است.

هرگز نمیر آنکه دلش زنده شد به عشق


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Fred

ahosseini

by Fred on

عرض شد و برای بار آخر هم یاد آوری میشود؛
انسان متمدن اتهام مستند میزند و اگر سند ندارد اتهام را پس میگیرد.  


Fred

هندوانه

Fred


ماشاءالله مبارزان نستوه از نوع نشخوار نفرت از رژیم از بین رفته و نابود شده پهلوی؛  تا ابد الدهر همین هندونه را زیر بغل هم بگذارید شاید از توش چیزی بجز همین هندونه زیر بغل گذاشتن ها در بیاید.

مسعود؛

خود گیج الله بارها گیجی خود را اقرار کرد و ایندست دفاع ها هم چیزی را عوض نمیکند. شا پسر کالیفرنیا نشینش هم  اکنون دارد همان راه پاپا جان را میرود. ابله نامیدن سنجابی هم کم لطفی به ابلهان است؛ تاریخ را نمیشود عوض کرد.

جبهه ملی که ابر مردانی مثل صدیقی و بختیار را داشته، گیج الله مثل بازرگان و ابله دو طبقه مثل سنجابی هم داشته و اکنون هم در شعب مختلفش دارد.


Masoud Kazemzadeh

دوست گرامی‌

Masoud Kazemzadeh


دوست گرامی‌ ارج عزیز،

از لطف و محبت شما سپاسگزارم.   

من از خوانندگان پر و پا قرص نوشتجات  جنابعالی هستم.   نوشتجات شما مستدل و متین میباشند.  از مبارزات شما برای استقرار آزادی، دموکراسی‌ و عدالت در میهن عزیزمان ایران سپاسگزارم.

مسعود


P_J

Fred! Read some of your jibber jabbers...

by P_J on

and could not make heads or tails of it. 

So, what are you trying to say? Are you for democracy and in support of a democratic movement in Iran or siding with DICTATORSHIP and TYRANNY, preached and supported by the Shahollahis/Hezbollah crowd; or placing yourself on both sides of every issue??!!

Your superiors at MOSSAD are going to be EXTREMELY disappointed and make note of this for the next RAISE!!!


Arj

یک بام و دو هوا؟

Arj


آقای فرد، شتر سوار‌ی دولا دولا امکان پذیر نیست! حقوق بشر یونیورسال است، یا شما آن را قبول ندارید، و یا اینکه اگر دارید از آن در همه دوره‌های تاریخ ایران دفاع خواهید کرد! تبلیغاتچی‌های نظام اسلامی فقط جنایات زمان شاه را در بوق و کرنا میکنند و جنایات رژیم کنونی را ماستمالی، وامثال شما هم و غم خود را گذاشته اید در انجام بالعکس آن!

من با اینکه بر این عقیده‌ام که رژیم اسلامی کنونی گوی سبقت در جنایت و توحش را از رژیم شاه به کرّات ربوده، ولی‌ معتقدم که جنایات هر دو رژیم باید همزمان مورد انعکاس قرار بگیرد تا اینکه مورد سؤ استفاده امثال شما که بدنبال ماستمالی جنایات شاه هستید قرار نگیرد. همانگونه که انعکاس منحصرانه نقض حقوق بشر در زمان شاه توسط بعضی‌ در اینجا، مورد سؤ استفاده اسلامیون حاکم بر ایران قرار می‌گیرد!

ضمن اینکه شما و باقی‌ تبلیغاتچی‌های رژیم پهلوی هر موقع که ذکر نقض حقوق بشر در زمان شاه، که مستقیماً سلف رژیم اسلامی بوده، میشود آنرا نبش قبر تاریخ قلمداد می‌کنید، ولی‌ در همان حال وقتی‌ مصلحت میشود، پای مصدق، که در بخش کهن تر تاریخ پهلوی میگنجد، را به میان می‌کشید!

ناگفته نماند که همین دنیای آزاد و متمدن را که شما سنگش را به سینه میزنید مکرراً رژیم شاه را برای نقض حقوق بشر محکوم کرد، ولی‌ ظاهراً آن محکومیتها از نظر شما بیجاست اما محکومیت‌های کنونی به‌جاست، همانگونه که تبلیغاتچی‌های رژیم اسلامی عکس آن را ادعا میکنند!

-------------------------------------------------------

م.ک گرامی‌، با اینکه من اهل تملقات پامنبری نیستم، ولی‌ اجازه بده که از پستت در مورد اتحاد نیروهای دمکراتیک بر علیه نظام ولایت فقیه تشکر کنم. فقط اگر تعداد بیشتری از اپوزیسیون با این ایده‌ها شریک می‌شدند، ما در این مخمسه کنونی نبودیم!

 


default

فرد

ahosseini


 یقینا ما از دو جهان متفاوتی هستیم.  

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


Masoud Kazemzadeh

Condemning Vulgar Insults; Supporting Unity of All Pro-Democracy

by Masoud Kazemzadeh on

The vulgar insults toward Dr. Sanjabi and Mr. Bazargan is alien to the pro-democracy movement and JM/INF. Sanjabi was a Minister of Education in Mossadegh’s cabinet and was chosen by Mossadegh to be the Iranian Judge at the International Court of Justice for the Anglo-Iranian Oil Company case. Sanjabi was one of the closest advisers and friends of Mossadegh. The notion that someone like Fred could possibly know what Mossadegh would do and Sanjabi would not is a sad joke.

Sanjabi and Mossadegh were among the most thoughtful pro-democracy Iranians. Anyone who would say Mossadegh did not make mistakes is a moron. Every human being makes mistakes. I have on many occasions enumerated Mossadegh’s mistakes. No member of INF/JM has ever said that Mossadegh did not make mistakes. Only charlatans would say that members of JM/INF think that Mossadegh did not make mistakes. In FACT while Mossadegh was alive and prime minister JM members including Sanjabi told Mossadegh their criticisms.

To name just some of MY criticisms of Mossadegh:

1. On 30 Tir 1331 (July 1952), Mossadegh made a huge mistake of allowing the Shah to say in power. The people rose up and the Shah surrendered power to Mossadegh. The Shah asked Mossadegh what he should do now? Mossadegh told him to remain in power as king. Mossadegh should have ordered the Shah to abdicate and leave Iran. Then Mossadegh should have held a referendum under international (e.g., UN) observation on a referendum (republic of monarchy). Then, hold a free election for a Constituent Assembly to write a democratic constitution. Mossadegh’s MISTAKE thinking that a fascist tyrannical savage person like Mohammad Reza Pahlavi would behave like a decent human being was a huge MISTAKE.

2. On 27 and 28 Mordad, Mossadegh should have called upon the people to come out and support their democratic and nationalist government, and FIGHT against the fascist nokar monarchist elements.

The Shah did NOT agree to the conditions of Sanjabi even as late as Nov 1978. As my blog discusses in great detail, by January 1979, it was NOT possible for JM to save the situation.

 

//iranian.com/main/blog/masoud-kazemzadeh/role-jebhe-melli-during-1977-79-revolution

 

Fred’s vulgar insults to Sanjabi and Barzargan are beneath the dignity of civil debate. Sanjabi and Bazargan and Bakhtiar were decent pro-democracy activists who sacrificed their safety, liberty, lives, and prosperity for the sake of fighting tyrannical and fascistic regimes of monarchy and vf regime. All pro-democracy and all the decent Iranians owe them a debt of gratitude for their brave lives and sacrifices.

In my opinion, the prime enemies of us are the vf regime, NIAC, and monarchists. To bring democracy to Iran, we need to cooperation of all pro-democracy forces, semi-democratic forces, and the democratic left (that accepts democracy, civil liberties, and human rights). There are many differences among the different pro-democracy forces such as JM, NAMIR, Liberal Party of Iran, Hezb Mellat Iran and the semi-democratic groups such as Melli Mazhabis, Bani Sadr, Nehzat Azadi.

This is the strategy of INF-AO and JM:

Step 1. We have been bringing back the pro-democracy forces. Fortunately, today, the various pro-democracy forces are closer than ever before.

//iranian.com/main/blog/masoud-kazemzadeh/mossadegh-jebhe-melli-iran-iran-national-front-basic-intro-history-and-factio

 

Step 2. We have also established friendly and working relationships with the semi-democratic groups (Melli Mazhabis, NA, Bani Sadr).

Step 3. We hope that as soon as we cement in formal organization the coalition of pro-democracy forces to get to work with various republican groups especially the democratic socialist groups and individuals. The goal will be agreeing on a political system based on free multiparty system, NO dictatorial institutions (such as vf, monarch, or One-party system, or president-for-life), civil liberties, human rights, and separation of religion from the state institutions.

As long as a party or group accepts democracy and opposes establishment of dictatorial institutions (e.g., monarch or Vali Faghih), it does not matter they are right, or center, or left, religious or secular. In free, democratic, periodic elections the people will choose whatever party program they so desire and if they do not like the results they can vote them out and vote for a new bunch in the following elections.

In conclusion, the past differences among various wings of Mossadegh supporters such as Sanjabi, Bazargan, and Bakhtiar is not germane today. OUR primary enemy in my opinion is the vf regime (and for us in the U.S. the NIAC), and other tyrannical savages such as the monarchists.

We should NOT fall for the kind of divisive posts by Fred that would divide the democratic forces. We the Iranian pro-democracy forces will work harder towards unity among Mossadeghis. We already have good informal and friendly relations. Hopefully, we can translate these into actual ORGANIZATIONAL forms.

Obviously, people like Fred do not want to see unity among the pro-democracy forces. For those of us who consider the prime enemy to be the vf regime, it is essential to ignore the words of Fred and instead work toward unity among the various Mossadeghi and pro-democracy forces.

The stronger the cooperation and unity among the various pro-democracy forces (left, center, right, secular, religious) the higher the likelihood that we could defeat the vf regime and establish democracy. The broader the coalition the higher the likelihood of success against the vf regime and the establishment and consolidation of democracy.

Best,

Masoud

 

=================================== 

 

Dear ROOG,

May I please plead with you to listen to the following interview between Hamid Sadr who is both a top leader of NAMIR and an elected member of the Central Committee of INF-OA? He is interviewed by a Shahollahi dude who did that ugly anti-democratic disruption of a gathering by leftists in Sweden several weeks ago.

//iranian.com/main/news/2012/06/04-1

 

Best regards,

Masoud

 


religionoutofgovernment

DEMOnstrating

by religionoutofgovernment on

Commenting of the Pahlavi dictatorship is one thing, joining the hezbollahi and "vezarate ettelaat" crowd DEMostates another!


Demo

Dear Ahosseini

by Demo on

With all due respect it is a real waste of your precious time trying to 'expose' Fred's hidden agenda. Like many others you have both the common sense together with the Iranians' unique strong sense of reading between the lines. Below is the daily reps of Fred's work-out with his wordings to tell the whole story:

"Backbreaking airtight sanctions plus air/naval quarantine with the
aim of weakening the Islamist Rapists and preparing them (who are them, Fred? IRI or the foreign military?) for overthrow
by the Iranian people is a must."

Per the above crystal clear statement the first step is to backbreak our nation & since there is no guarantee for weakening IRI and no straight backs Iranians will have any reasons then to overthrow the regime against the foreign aggressions, the air/naval attacks of our country are to follow. As such exactly happened in Iraq & then in Lybia. 

The evidence speaks for itself and the traitors are all destined for hell sooner or later per GOD's ordain.


Fred

ارج

Fred


به قولی؛ بی خیال فرش، باکفش بیا رو فرش.

اصلاً مطرح نیست موضوع چیه، حتی وقتیکه در باره جان هزار و سیصد نفر ایرانی زهوار در رفته و مسخ کیش شخصیت رجوی هم که باشد باز شما فیلت یاد هندستون پهلوی رو میکنه و ذکر مصیبت محشر کبری پهلوی. 

هرچی هم اطلاع داده میشه که اگر طرف خوب بود که مردم جوجو نداشتن که این بلا رو سرخودشون بیارن، حالا هم که مرده و استخوناشم پودر شده، باز عشق به ذکر مصیبت و پرهیز از پرداختن به بلای خانمان سوز وحوش حاکم دست از سرت ور نمیداره.

 

پا بزن .


religionoutofgovernment

Engineering abilities vs Islamo-political ambitions!

by religionoutofgovernment on

 

As I said, Mosaddegh respected Bazargan's engineering and managerial abilities, no argument there. At the time, the central issue was oil nationalization not the threat of theocracy. Hence, Mosaddegh gave him the post of the chairman of the Provisional Board of Directors of the NIOC. 

Interestingly, when Kazem Hasibi brought him Mosaddegh's offer, Bazargan went to Taleghani's Hedayat Mosque, performed a Qoranic Bibliomancy, and then accepted. (Iranian Politics and Religious Modernism, H. E. Chehabi P126)

Here is a figure who has to "Estekhare" and superstitious rituals before accepting an engineering/managerial post. As we saw later in 1979, he fit very well in the Khomeini camp. 

 


Fred

ahosseini

by Fred on

دیدی حالا؛ نشد.

 قرار بود از حس شامه استفاده فرموده و از میان  صدها بلاگ که من مرتکب نوشتن آنان شده ام و به قول شما از "اکثر" آنان شما "بوی دفاع از حمله نظامی" به ایران را شنیده اید، یک دانه و تنها یک دانه بعنوان سند اتهامی که به من میزنید بیاورید.

پس چی شد؟   

به محض یادآوری؛ انسان متمدن اتهام مستند میزند و اگر سند ندارد اتهام را پس میگیرد.


Fred

وکیل با نزاکت تسخیری

Fred


فرمودید  " مناسب مختلف دولتی" و سئوال شد فهرست فرمایید.

پاسخ دادید لوله کشی آب تهران و تحوبل گرفتن، خلع ید، پالایشگاه نفت در خوزستان.

سئوال شد آیا مقاطعه نان و آب دار لوله کشی آب تهران که لابد کار دولتی" بوده  را مصدق به گیج الله دار؟

میفرمایید سه و نیم میلیون؛ بله لابد سکنه تهران آنروزگار سه و نیم میلیون بوده و مردم هم آب لازم داشتند.

سئوال شد در باره "برنامه های عملی بجای شعار" و هنوز پاسخ حتی از نوع فهرست "مناسب مختلف دولتی" مرحمت نفرموده اید.

دوباره عرض میشود؛

یا سخن دانسته گوی ای مرد عاقل یاخموش


Arj

Have your cake and eat it too?!

by Arj on

Ironically, for the Pahlavi propagandists, any mention of Pahlavis and their misdeeds -- which immediately resulted in the rise of the current Islamic regime -- is dismissed as "digging the past" and "being stuck in ancient history," Yet, exhuming Mossadegh from his grave to score pints is all fair game!

How pathetic!


default

فرد - آیا دفاع از چلبی سازی مفهومی جز دفاع از حمله نظامی دارد

ahosseini


 چلبی و ایرانیان خائن

//iranian.com/main/node/185902

 احمد چلبی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد 

چلبی در سال ۱۹۴۴ (میلادی) در خادمیه زاده‌شد و در سال ۱۹۵۶ (میلادی) عراق را ترک کرد. پدر و پدربزرگ چلبی در رژیم پادشاهی سابق تا کودتای عبدالکریم قاسم علاوه بر شغل در حکومت در کار بانک و دلالی مشغول بودند. چلبی که او را احمد نیز می‌نامند پس از ترک عراق تا اشغال عراق به کشور باز نگشت چلبی در دانشگاه آمریکایی بیروت در سال ۱۹۷۷ (میلادی) در رشته ریاضی فارغ التحصیل شد وی در دوران دانشجویی خود را به سازمان‌های امنیتی انگلستان و آمریکا داوطلبانه معرفی کرد[نیازمند منبع] و زیر پوشش آنها قرار گرفت و در همان دوره به‌وسیلهٔ این دو سازمان برای تماس با کردهای مخالف حکومت و سازماندهی آنها به‌سود آمریکا و انگلستان مامور شد.[نیازمند منبع] در واقع این موقعیت شرایط دائمی تماس وی با سازمان سیا و سازمان امنیتی انگلستان را فراهم کردو در شمار ماموران ویژه آنها شد از راه این دوسازمان بود که به نمایندگان دو مجلس آمریکا معرفی شد تا از سوی آن‌ها پشتیبانی شود.وی سالها برای سرویس‌های جاسوسی آمریکا و انگلیس کار کرد اما بعداً مشخص شد وی همزمان برای سازمان اطلاعات ایران نیز کار می‌کرده‌است.[۱] 

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


aynak

انگار شما هم عینک لازم داری ؟

aynak


 

 انگار شما هم عینک لازم داری ؟

انگار ندیدی که گفته شد هیات نظاره بر مدیریت نفت پس از ملی شدن.   یا شما به اهمیت این ماموریت واقف نیستی که بدانی چنین کاری خودش خیلی وقت و زمان و مهمتر خبرگی  می خواهد، یا فکر میکنی که مصدق ۲۰ سال سر کار بود، و به بازرگان کار نداد؟ اگر معیار شما صرفا وزیر شدن است که خوب اصلا انقدر وزارتخانه نبود که حالا وزیر یکیش بشود بزرگان.  خود مصدق بسیار از اینکه بوروکراسی الکی درست شود، متنفر بود، و در کتاب امور مالیه اولین شرط تشکیل هر وزارتخانه را  - به غیر از ۴ وزارتخانه اصلی -- خود کفایی آنها می داند.   صحبت از خبرگی بود و نشان داده شد، که مصدق بازرگان را به خرمشهر برای خوش تیپ بودنش نفرستاد.  حالا شما مغلطه کن. مثال آب هم که آوردم  - که هنوز پس از چهل سال، از بهترین پروژه های مهندسی ان زمان است از این بابت بود که زمان  شاه  انجام گرفت پس او هم خبرگی بآذرگان را قبول داشت  و تصدی او به این کار حدود سال ۴۱ صورت گرفت.   البته معیار علامه فرد -- خوب معلوم است از جای دیگری می آید.   جالب اینکه چه قبل و چه بعد از انقلاب این پروژه که فرد لوله کشی آب می نامد و نمی داند اصل آن --تصفیه آب آشامیدنی است، و بلاخره این جمیت بیش از ۳ و نیم ملیونی را ان زمان آب میداد، خود نمودار درک ایشان از مساله است.

 

 

ایران برای همه ایرانیان

دولت ایرانیان - فقط با رای ایرانیان

نه ولایت وقیح نه پادشاه سفیه

 

 


Fred

Kooshan

by Fred on

شما که ماشاءالله در دادن رهنمود های داهیانه چیز دیگری میباشید و بجای درختان همه جنگل مولا را میبینید،  شکسته نفسی میفرمایید و خودتان را جزء اکثر حساب میکنید. 

جلو بیافتید؛ من اولین نفر پشت سر شما. ایده دقیق و گام به گام و عملی رهایی بخش شما چه میباشد؟


Kooshan

Great minds talk about ideas...small minds about him/her

by Kooshan on

این فرد هم مثل آکثر ما دنبال اشخاص هست. بابا اگر دنبال حکومت قانون و آزادی هستید از مردم و اکثریت حرف بزنید نه از یک فرد و شخص! ما بهتر از همین جمهوری اسلامی را لایق نیستیم تا زمانی که ایرانی (مذهبی، حزب للهی ، ملی، مجاهد، چپی، راستی، بیخیال، غیره) منافع گروهی را کنار بگذارد و برای سازندگی ایران فکر نکند! تا زمانی که مذهبی، حزب للهی ، ملی، مجاهد، چپی، راستی، بیخیال، غیره نتواند همدیگر را تحمل کند همش خونریزی، تباهی، خرابی و نفرت را به نسل اینده به ارث خواهیم گذشت!

Fred

وکیل با نزاکت تسخیری

Fred


هر کسی میتواند اتهام بزند، انسان متمدن  اتهام را مستند میزند.

از شما سئوال شد و تکرار میشود:

فهرست "مناسب مختلف دولتی"  گیج الله را که بدلیل "خبره بودن" در آنها مصدق به او داده است را درج فرمایند.

آیا مقاطعه کاری نون آب دار لوله کشی آب تهران کار دولتی بوده که مصدق به گیج الله داد؟

پس فهرست "مناسب مختلف دولتی" همین بود؟

بعداً پاسخ به سئوال در باره  "برنامه های عملی بجای شعار" چی شد؟

 

یا سخن دانسته گوی ای مرد عاقل یاخموش


religionoutofgovernment

Mosaddegh, Bazargan, Bakhtiar and Secularism

by religionoutofgovernment on

 

It is a mistake to relate political alliances from a period such as the 1951-1953 to the 1979 Ismalic "revolution". The central issue of the 1951-1953 period was Oil Nationalization, whereas the central issue of the 1979, at least for intellectuals, was recognition of the threat of theocracy and their appreciation of secularism. I believe had mosaddegh been alive in 1979 he would have sided with Bakhtiar and recognized the threat of theocracy and would have fought for secularism, despite his earlier "weak" alliances with the type of Bazargan.

The weak alliances that formed the National Front in 1949 included, among others, Mosaddegh, the Iran party and the religious Bazargan/taleghani crowd.  Bazagan was never a member of the Iran Party and his political activities were mainly aimed at fighting the Tudeh/communist expansion and also the Bahai influence in universities. Prior to joining the Front, he founded the "Kanoune Mohandesin" and was involved in the  in the Muslin Student Association "MSA" for this particular purpose of fighting the Tudeh party and Bahais. But, he had little success in achieving his goals. Once the Oil nationalization became a central political issue, he latched on to the NF mainly because he saw nationalism and the oil movement as a better vehicle to combat the spread of communism. Mosaddegh did respect his engineering and managerial abilities, but was aways suspicious of his religious views, hence denying him of the post of Minister of Education" stating that he would "put kerchief's on the heads of school girls".

Fast forward to 1979, when all the social democratic goals that the national Front has fought for became reality during Bakhtiar's Premiership, Bazargan was instrumental in overturning his government, precisely because those social democratic values had never been his ideals. Indeed as Mosaddegh had predicted many years earlier, Bazargan was instrumental in putting "kerchief's on the heads of school girls".

Although, it is true that we cannot know who precisely Mosaddegh would have supported had he been alive in 1979, all historical evidence suggest that he would not have supported Bazargan and his Melli-Mazhabi accomplices. 

 


aynak

فرد جان باز که بالای منبررفتی؟

aynak


 

 "د ر ضمن برای ثبت در تاریخ و فیض بصری افطاری ماشاءالله مصدق پژوهان در این مکان، فی الفور فهرست "مناسب مختلف دولتی"  گیج الله را که بدلیل "خبره بودن" در آنها مصدق به او داده است را درج فرمایند." 


یا مفهوم خبره را نمی فهمی یا اطلاعات غلط از موساد گرفتی.
در اولین قدم پس از ملی شدن نفت، هیات ۳ نفره از طرف دولت مصدق برای نظارت بر پیاده شدن قوانین ملی شدن نفت عازم خرمشهر شد.  این هیت شامل بازرگان و بیات و علی آبادی  می شد.   برای خواننده که شاید نداند، کلی امور اجرایی نظارتی پیش از ملی شدن نفت در دست انگلیسی ها بود.   یکی از دلایل اصلی که دارسی و قراداد ۱۹۳۳ بسیار برای ایرانیان خفت بار بود، همین بود، که کارمندان و کارگران ایرانی درجه ۲ بحساب آمده، و نظارت گری از ایران در این جریان نبود.   اینکه در اولین اقدام بازرگان از ۳ نفری است که از دولت مصدق به خرمشهر میرود نبیانگر --خبرگی-- اوست .   پروژه آب تهران که اکنون در خیابان فاطمی قرار دارد و با نظر و مهندسی اصلی بازرگان صورت گرفته خود از بزرگترین شواهد --خبرگی-- اوست.
در ضمن حالا که کار به "باور " ها کشید،  من هم باور دارم که این مزخرفاتی که شما در مورد  جنگ و حمله هر روز بلغور می فرمایید و بقول خودتان ایر تایت و بازرسی کشتی ها .... هیچ کدام را مصدق اگر بود تصدیق نمی کرد.

 

 

ایران برای همه ایرانیان

دولت ایرانیان - فقط با رای ایرانیان

نه ولایت وقیح نه پادشاه سفیه

 

 


Fred

ahosseini

by Fred on

بسیار خوب؛ پس الهام نبوده و قوۀ شامه در کار است و " بویی " که در "اکثر نوشته " های من میشنوید.

در کشورهای آزاد؛ خلاف کشورهای غیر آزاد همانند ایران تحت حاکمیت وحوش؛ آنکه اتهام میزند وظیفه اثبات اتهام را دارد و متهم نباید به هیچ اتهام غیر مستند پاسخ دهد.

برای اثبات اتهامی که میزنید قوه شامه خود را بکار بگیرید و یک و تنها یک نوشته من را بدون دخل و تصرف  رو کنید و اگر نمیتوانید و به شما میگویم که نخواهید توانست، آنگاه مانند انسانهای متمدن در کشورهای آزاد، اتهام خود را پس بگیرید.

این گوی و این میدان، بجای "تعجب " کردن، بو بکشید و رو کنید و من را برای همیشه خاموش کنید!

 


default

تعجب میکنم

ahosseini


در اکثر نوشته های شما بوی دفاع ازحمله نظامی میاد. البته امیدوارم نظرتان تغییر کرده باشدو یا اگر من برداشت اشتباهی دارم شما لطف کنید تصحیح بفرمائید.

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


First Amendment

شاهد تزریقی

First Amendment


 

 

 

گناهش به گردن اونایی‌ که می‌گن: مصدّق ضمن نپذیرفتن پیشنهاد وزارت فرهنگ
برای زنده یاد بازرگان ، گفته بود که اگر وی وزیر شود، اولین کارش لچک کردن
به سر دختر مدرسه‌ای هاست (نقل به مضمون)


Fred

وکیل تسخیری

Fred


وکیل تسخیری مصدق باید به این بخش که عرض شده " بر این باورم" یعنی به عقیدۀ من،  توجه مبذول داشته و همچنین قدری درباره حکمت و تیز بینی نظر مکتوب شدۀ مصدق که چرا پیشنهاد وزیر کردن گیج الله را رد کرده بود فکر فرمایند.

در ضمن برای ثبت در تاریخ و فیض بصری افطاری ماشاءالله مصدق پژوهان در این مکان، فی الفور فهرست "مناسب مختلف دولتی"  گیج الله را که بدلیل "خبره بودن" در آنها مصدق به او داده است را درج فرمایند. 

در ضمن وقتی اعلام میدارند "برنامه های عملی بجای شعار" مهربانی فرموده در مورد برنامه های عملی"  آن سه عدد شعار در ذیل رهنمودشان توضیحات لازمه را بدهند و خلقی را با این رهنمود نجات دهند.   


aynak

چون دوران مرده باد و زنده باد برای ایرانیان خیلی وقت است که

aynak


  چون دوران مرده باد و زنده باد برای ایرانیان خیلی وقت است که پایان یافته، و حال باید دنبال --برنامه- های عملی بجای شعار بود  و البته که 

مصدق هم که مرده.   پس لطفا شما  سعی کن همان از نقطه نظر  خودت به مسائل نگاه کنید، و از جانب مصدق اظهار نظر نکنید. (مگر اینکه فرد خان حالا وکیل وصی مصدق هم شده) ما فقط می توانیم از نقطه نظر خود بگویم و حدسیات را به پیشگویان واگذار نماییم.    تا آنجا که ما می دانیم علی رقم تفاوت های نگرشی مصدق و بازرگان  در مورد نقش  دین  در دولت -  ایشان بازرگان را فردی به غایت خبره در کار خود  و درست کار می دانست و به همین دلیل او را به مناسب مختلف دولتی  گماشت.

 

ایران برای همه ایرانیان

دولت ایرانیان - فقط با رای ایرانیان

نه ولایت وقیح نه پادشاه سفیه

 

 


Fred

ahosseini

by Fred on

در بارۀ من فرموده اید:

"خواستار حمله نظامی مسببین کودتای 28 مرداد میباشد"

شما که لابد یگانگی در گفتارتان هست بفرمایید  که  این باور شما الهامی  بوده و یا مدرک عینی هم دارد .


default

دوگانگی در گفتار

ahosseini


 فرد از یکطرف خود را حامی مصدق میداند و از طرفی خواستار حمله نظامی مسببین کودتای 28 مرداد می باشد.

Believe in a democracy that leaders and representatives are controlled by members at all times.


anglophile

چندان هم بر این باور نباشید. خودش خواست خودش هم نتیجه ش را دید

anglophile


 

بد نیست به گوشه‌ای از نوشته یکی وبلاگ نویس که بازگوی تاریخ است گوش فرا دهید تا به ببینید، چگونه سنجابی و بازرگان و یزدی و بنی صدر و ... طرفدار مصدق السلطنه گشتند:

 

 

قبل از ورود رزم آرا به مجلس، دکتر محمد مصدق
– نماينده مجلس و رهبر جبهه ي ملي ايران – پشت تريبون مجلس، بيانيه ي آيت
الله کاشاني را در مخالفت با نخست وزيري رزم آرا قرائت کرد!!

درک اين مطلب که چطور مي شود که مصدق به
عنوان رهبر جريان روشنفکري عرف گراي جامعه و مدافع اصلي حکومت عرفي جدا از
شريعت،شخصيت خود را تا آن جا به ابتذال بکشاند که قرائت کننده ي بيانيه ي
کاشاني از آب درآيد،واقعا برايم نه سخت که دردناک است!! آن هم روحاني اي که
آن موقع به  دست داشتن در ترور نافرجام پادشاه کشور متهم بود..کاشاني اي
که طرفدار تمام عيار تشکيل حکومت اسلامي بود – ولابد به رهبري خودش – و
مدافع پر و پا قرص ترور هاي کور مذهبي و...

خواندن چنين بيانيه اي،از چنين روحاني اي،آن
هم از زبان پيشواي نهضت عرف گرايي و مبلغ حکومت مدرن و مدافع سياست منهاي
ديانت و آخوندبازي به راستي شرم آورست...

البته،ديري برنيامد که مصدق ميوه ي اين لاس
زدن ها با روحانيت را به تلخي هرچه تمام تر،ابتدا در زندان زرهي تهران و
بعد ها در حبس خانگي اش ديد و چشيد...

 

//www.mozakhrafat.blogfa.com/post-19.aspx

 


Demo

شادوران شاپور بختیار

Demo


It is 2012 right now & 'Sha-Dow-Run' passed away long ago, Fred! And the Shahs of the Dead Era never knew what love was all about as they do not what it is in their graves now!