مهد کودک فاطی ایکبیری

Fred
by Fred
09-Aug-2012
 

پیشتر در باره هدف قرار دادن کودکان ایران توسط مسلمین حاکم چندین بار مطالبی تقدیم شد، آخرین در اینجا.

خبر جدید:

محمد نفريه، معاون اجتماعی سازمان بهزيستی گفته:

"طلبه‌های زن و هيات‌های مذهبی در اولویت دریافت مجوز ایجاد مهدهای کودک هستند، چرا كه ایجاد مهدهای كودک با رويكرد دينی در اولویت سازمان بهزیستی قرار دارد."

به عبارت دیگر؛ آماده سازی کودکان توسط فاطی کماندو ایکبیری و بسیجی بوگندوها ها برای فرمانبرداری از اوامر خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر " در اولویت سازمان بهزیستی قرار دارد."

تنها راه رهایی؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت حاکمیت مسلمین "اصلاح طلب" و غیرۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن است و لاغیر.

تبریک

پ.ن. خبر اعطای امتیاز راه اندازی مهدکودک به۴۰۰ NGO”هیئت مذهبی اینجا


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Shirzadegan

لغت سید

Shirzadegan


سید از القاب محمد بوده است و

این امر در فیلم "ال‌ سید" به خوبی‌ دیده میشود

که وقتی فرمدنده سپاه اسپانیا مسلمانان را

میبخشد، خلیفه مسلمانان میگوید که ما

به چنین شخصی میگو‌ییم "ال‌ سید" که به معنای ال سید

و یا از خانواده پیامبر محمد. در ایران بعد از

حمله عرب‌ها و شکست ایرانی‌‌ها در جنگ "قادسییه" عده‌ای

از زنان ایرانی‌ مورد تجاوز مردان عرب واقع شدند که اون ها

فرزندان ناا مشروح عرب بودند. به خاطر این که این فرزندان نامشروع

در جامعه ایرانی‌ پزرفته شوند به اون‌ها لقب "سید" داده شد

که مورد نفرت ایرانی‌ ها واقع نه شوسند. یعنی اجداد آن‌ها به

پیامبر اسلام میرسد. این لقب را از نسلی به

نسل دیگر به دوش کشیده شد.


Roozbeh_Gilani

فاطی کماندو ایکبیری و بسیجی بوگندوها

Roozbeh_Gilani


The smell of them, does take my breath away on this site.... 

"Personal business must yield to collective interest."


IranFirst

Demo you are wrong again Basijees and Islamists ARE smelly

by IranFirst on

Larijani's "comment" about Obama was racist, since there is nothing wrong about being black and no one chooses their race,

But the comment about Islamists and Basijees being smelly IS correct and in no way racist (what is the race of Muslims anyway?!).

When your barbaric cult  orders you and other muslims to put women in body bags (Hejab), and impose it on other inocent non-beleivers of your cult, is it any suprize that Muslim women will sweat in MIddle East's hot Summer weather and smell bad all day?, combine that with Islamic 7th century hygine guidelines (Ab-e Kor, and stone,..) to " clean" oneself mentality, and you get the ugly picture. Is it any surprize that in a cult that has no value for beauty and art, ugliness is considered the norm and sign of deep devotion?

One of the most disgusting things about Muslims' smells is their bad breath during imposed Arab Ramazan. Muslims know it themselves, but like the other cult activities they have to follow it and smell bad

In the following link (and many others) on Islamic sites, Muslims are talking about their bad breaths during Ramazan

//www.islamicboard.com/advice-support/1342867...


Azarbanoo

Fred, I agree with you

by Azarbanoo on

They are trying to brain wash innocent Iranian children with the BSs and kherafats and non-sences.


Demo

شباهت سید فِرد و سید جواد!

Demo


 


وجه تشابه سید فِرد خامنه ای که عباراتی چون فاطی کماندو اکبیری و بسیجی بوگندوها در مورد مسلمین! حاکم ایرانی بکار میبرد و سید جواد لاریجانی که بارک حیسن اوبامای مسلمان؟ حاکم آمریکایی را کاکا سیاه میخواند این است که هر دو از تربیت غلط کودکی خود در رنجند و یا در مهد کودک نادرست بسربرده اند. و بدبختی اینست که رهایی! ایران هیچ تاثیری در رهایی این دو از تربیت و ادبیات ناهنجارشان نخواهد داشت!

پ.ن. لغت سید در عربی به معنای آقاست و اینکه ملایان سید را به معنای اولاد پیامبر بکار میبرند دروغی است به بزرگی عمامه شان!

تسلیت