لباس "یهودی" لیلا حاتمی


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
27-Aug-2012
 

مشرق نیوز:

"خانم لیلا حاتمی با بازی که در فیلم "جدایی نادر از سیمین” کرد بهترین خدمت را به دشمن کرد و نشان داد باید از ایران و تفکر اسلام تشیع جدا شد و به فرهنگ منحط غرب که همان تفکر لیبرالیستی – اومانیستی است پیوست و با پوشیدن لباس یک زن یهودی در جشنواره کن، نقش سیمین را در فیلم کامل کرد به این معنا که نهایت این جدایی آن است که سیمین تفکر دین خود را عوض کرده و در غالب تفکر یهودی صهیونیست قرار گرفته است….. خارجی ها هم حسابی برای این کار او کف و سوت می زنند و نشان فرهنگی شوالیه به او می دهند "

سئوال:

آیا سیمین در فیلم از "اسلام تشیع جدا شد"؟

آیا زنان "یهودی" مانند لباس فاخری که بانو حاتمی در مراسم کن پوشیدند (ویدیو ضمیمه) لباسهای مخصوص مجالس رسمی با دامن دنباله دار می پوشند؟

آیا ریش حضرات ارزشی و کت و شلوار و پیراهن بدون کراوات پوشیدن مانند مردان یهودی ارتدکس اشکال ندارد؟

چه سودی "اسلام تشیع" از ایندست زمینه سازی برای وادار کردن بانو حاتمی به ترک کشور میبرد؟

تبریک

پ.ن.در نوشته ذکر شده در بالا؛ حضرات ارزشی مشرق نیوز حرفهای بامزه دیگری منجمله در باره بانو گلشیفته فراهانی هم زده اند .

به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.

 


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

دین «٤٠ تکه» آخوندی

Demo


چونکه تمام چرندیات گویی این آقا در تششع اختراعی بنام اسلام  تشیع است بحث بیشتر بیمورد است. ولی خیلی خلاصه: دین آخوندی از جهات آرایشی بیرونی و تزئینات نمایشی آن شبیه یک لحاف چهل تکه است که هر تکه ای از آن از جایی «کش» رفته شده است و هرکس هم که خواست به این لحافدوزی در دین اعتراضی کند سرخود را در محاربه با خدا و رسولش به باد دهد!

تسلیت