همسر قرآنی


Share/Save/Bookmark

همسر قرآنی
by مآمور
27-Aug-2012
 

قل يا ايها الكافرون لا أعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون ما أعبد و لا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم و لي ديني

به کفار بگو آنی که شما پرستش میکنید من نمیپرستم و آنی که من میپرستم شما نمیپرستید شما دین خود و من هم دین خود

یادش بخیر کویت که بودم کلاس زبان عربی میرفتم . معلم کلاس میگفت برای شما مسلمانان غیر عرب که میخواهید عربی یاد بگیرید کتاب قرآن و اشعار آن یکی از بهترین ماخذ​ها است. تا یادم نرفته بگم معلم ما یک مسیحی اهل سوریه بود.

ایشان یک کمک هم داشت، دختر جوان دانشجو که اتفاقأ اهل خوزستان بود. اطلأ حالا عربی یاد گرفتن اینها....ول کنیم!! بذارین برایتان از این خانم بگم

خوشگل مثل آفتاب کویت با وقار مثل نام خلیج فارس از ناز و عشوه که نگو!!!! روز اول پای تخته سیاه آن جمله قرآنی را که بالا آمده نوشت و شروع کرد به خواندن آن!! لا أعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون.............

حجاب نداشت ولی خیلی متین بود!! با حرکت دستش اشاره به خودش و بعد به ما ​!!

من آدم رومانتیکی نیستم ولی دروغ چرا از این دختر خانم خیلی خوشمان آید!!

دست روزگار چر خید و ۱۰ سال بعد از آن روز اول در کلاس زبان عربی در کویت با آن دختر خانم ازدواج کردم. ۷ و ۸ سالی است که عروسی کرده​ایم و هر روز از روز قبل عاشقتر هستیم!!

امشب عزیزی در کامنتش از آیه بالا استفاده کرده بود که من را به شیرینی برد به یاد روز اول آشنائی!!

گفتم اول همه شکر خدا بکنم که همسری زیبا و با وفا به من نعمت داده و بعد هم خدمت آن دوستانی که من را مامور مزدور، آدم کش، مسلمان نما...........صدا میکنند عرض کنم 'لا أعبد ما تعبدون و لا انتم عابدون'


Share/Save/Bookmark

more from مآمور
 
Azarbanoo

Very Nice way to meet one

by Azarbanoo on

Thanks for sharing your story. 


مآمور

thanks again, soosan

by مآمور on

u have always been nice and proper and of course funny!!

thanks for being a positive voice

I wear an Omega watch


Soosan Khanoom

Beautiful story. Wish you and your wife the best.

by Soosan Khanoom on

Thanks for sharing.