اکبر گنجی: صنعت اهانت به مقدسات


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
22-Sep-2012
 

اول این نیمچه مناظره بر سر ویدیو آن مصری ابله که به تریج قبای امت همیشه در صحنه برخورده را تماشا کنید، سپس چند سئوال آبدار تقدیم میگردد:

اکبر گنجی یکی از "اصلاح طلبان" حکومتی هجرت داده شده به جهان آزاد است و معروف به "روشنفکر دینی"،  "دگر اندیش دینی" و "نو اندیشی دینی".

سئوال:

آیا تا کنون تئوری توطئه، سلب مسئولیت و به صحرای کربلا زدن با وارد کردن "دولت اسرائیل را در سرزمینهای فلسطینیان تشکیل دادند" در همه  امور، نتیجه راهگشایی برای عقب افتادگی و سیه روزی منطقه داشته؟

آیا کسی از "صنعت اهانت به مقدسات" و "ده ها مؤسسات" وابسته به آن در جهان غرب که گنجی از آن نام میبرد خبر و نشانی دارد؟

چطور میشود با ایندست روشنفکری، دگر اندیشی و نو اندیشی دینی که علیرغم ادعا و نقل قول کردن از نویسندگان و بزرگان جهان آزاد،  بُن مایه و الفبای دموکراسی و آزادی بیان را درک نکرده، وارد بحث کارساز شد؟

تبریک

پ.ن. برای نمونه به اینجا، اینجا، اینجا، اینجا، اینجا،اینجا و مخصوصاً به اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
vildemose

 Ganji should be taken to

by vildemose on

 Ganji should be taken to task...he represents Khameini et al in the US for all intent and purposses. Why was he allowed to come to US?

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


vildemose

 How about SanAt

by vildemose on

 How about SanAt Moghadsat...Theocrcy Industrial Complex (Clerical Industrial Complex).. Europeans defeated this "Sanat" 500 years ago...Are Iranians ever going to wake up??

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


anglophile

بدتر ازگنجی نفیسی - بدتر از نفیسی گنجی

anglophile


با سابقه‌ای که از رسول نفیسی در استفاده از صدای آمریکا و با تأییدات آن رسانه وزین به منظور مماشات با رژیم تهران در دست است سوال اینجاست که کدمیک از ایندو محکوم ترند: گنجی یا نفیسی؟