عکس؛ مضحکۀ اسلام


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
24-Sep-2012
 

نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره در بدعت گذاری بد خیم بنام دین اسلام مقام اول را در جهان دارد، گروگانگیری دیپلمات ها و ایلغار و غارت اماکن دیپلماتیک، تعیین جایزه برای قتل شهروندان کشورهای دیگر به جرم ابراز عقیده و انواع و اقسام توحش دیگر. پیشتر در باره یکی از این بدعت ها مطلبی تقدیم شده، در اینجا.

خبر جدید:

"نماز جماعت تیم ‎احمدی‌نژاد در هواپیما"

بله درست خواندید، حضرات در حال پرواز به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در هواپیما نماز جماعت میخوانند.

به آدرس عکس تشریف ببرید و ببینید که صندلی های هواپیمای ساخت کفار را برداشته اند، ملحفه های سفید کف هواپیما یهن کرده و سجاده روی آن انداخته و مشغول نماز جماعت شده اند که البته بسوی قبلۀ متغییر است و روبروی عکاس باشی.

دور نیست روزی که با سرنگونی کلیت حاکمیت نکبت مسلمین، هم ایران و ایرانیان آزاد خواهند شد و هم ایندست مضحکه آیین دینی مسلمانان و بدنام کردن پایان خواهد یافت.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
trawetsdor

کی مضحکه شد؟

trawetsdor


علی
شریعتی در عین سطحی نگری در بسی موارد،
گاه گداری همْ نیشتَرمیزد
.
از
مشتریانِ منبرگلایه میکرد که مویه شان
برای حسینِ بنِ علی به شکارِ صوابْ میماند
.
تسبیح
به دستْ و ذکرْ به لب، چشمها را به مفاتیح
دوخته وگوشهارا به اجارهٔ روضه خوانی
میدهند که ذکری متفاوت بر زبانش جاری است
.
خلق
الله را بسانِ چرتگه اندازانی میدید که
با سر وصدا طلبِ خود را از پروردگار ادعا
میکنند
.
ایرانیان
را خوب شناخته بود
.
متوجّه شد که ما خدا را هم بهرِ معامله مدح میکنیم.
ملّتی
که برایِِ ورود و خروج از مستراح ذکرْ بر
لبْ جاری میکند و هر جمله‌ای که از دهانش
در میآید را با
«یا
امام زمان
»
نقطه
چین میکند، مرتّب به باری تعالایش یاد
آوری میکند
:
«سهم
ما یادت نرود
».
ماهر
چه را که توانستیم به لجن کشیدیم، حتّی دینی
که برایش این همه یقه پاره کردیم
.
نام
کورش و داریوش هم جدیدترین تابلوهای نئونی
هستند که برای کورنگه داشتن چشم و عقلمان
اجاره کرده ایم
. تاریخ
مصرف این دو هم سر میرسد
.
احمدی
نژاد عصاره و تبلور کاستیهای اجتماعی
-فرهنگیِ
جامعه‌ای است نابالغ، قهرمان پرور، منجی
طلب، حقیقت گریز، و تجمل پرست
.


anglophile

They are still behind this Saudi Prince!

by anglophile on

The first Muslim to pray towrds Mecca while orbitting the earth inside a Space Shuttle!!

 

 //en.wikipedia.org/wiki/Sultan_bin_Salman_Al_Saud


Faramarz

عکس نماز جماعت در هواپیما!

Faramarz


 

Great picture of Friday Namaz on board Ahnadi's plane, but one question though.

The flight route from Tehran to New York with a re-fueling stop in Mauritania in West Africa is westward and away from Mecca.

Shouldn't Ahmadi and the gang pray facing the back of the plane instead of the cockpit and the pilot?