چزاندن نسرین ستوده


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
07-Oct-2012
 

بارها در باره بانو نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر که در اسارت نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است مطالبی تقدیم شده، برای نمونه در اینجا، اینجا، اینجا و اینجا.

خبر جدید؛ رضا خندان:

"با آن که همسرم در ابتدای دستگیری در بند ٢۰٩ اوین در شرایط سفت و سخت امنیتی بود اما طی آن هشت ماه، گاهی امکان تماس با خانواده به او داده می شد. ولی از روزی که به بند عمومی منتقل شده است چنین امکانی از او دریغ می شود و از اردیبهشت سال ١٣٩۰ تا کنون حتا یک بار هم امکان تماس تلفنی با خانه به او داده نشد. این در حالی است که در بند عمومی شرایط بهتر از بندهای امنیتی است و زندانیان نه تنها با خانواده خود، بلکه با هر کسی که می خواهند می توانند تماس تلفنی داشته باشند."

به عبارت دیگر؛ پاشنه آشیل مسلمین "اصلاح طلب" و غیرۀ ٣۴ سال حاکم بر ایران و ایرانی حقوق بشر است که در قاموس آئین آنان جایی ندارد و هر که بر جز این اصرار ورزد اگر نشود کُشت، باید برای عبرت دیگران چزانده شود.

رهایی ایران و ایرانی از نکبت حاکمیت دینی مسلمین نزدیک است، بسیار نزدیک است.

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Faramarz

مثل خوره افتادن به جون فرد و این سایت!

Faramarz


 

 

اینقدر بجزین که جزغاله شین!


Mona 19

Must read this beautiful & moving letter

by Mona 19 on


Nasrin Sotoudeh message to MEA
: I am proud to defend each and every one of the cases I have accepted on behalf of my clients.  (Watch the Video After min 15:00)   //www.persianicons.org/human-right/nasrin-sot...

Roozbeh_Gilani

Thanks Fred for reminding us of Nasrin Sotoodeh.

by Roozbeh_Gilani on

بگذار که مزدور ولی‌ فقیه از ترس و عصبانیت زوزه بکشد، آن هم دو بار!


Demo

چراندن نزدیکان

Demo


منبع خبری ذکر شده همچون منابع خبری حکومتی از بهر خوشاندن و چراندن هم آخوران است و فاقد مواد لازم برای تغذیه همگانی است.
بچزید


First Amendment

اشک تمساح

First Amendment


 

 

تصور نمی‌کنم که نسرین ستوده و همفکران و همرزمان او با شیوه تبلیغاتی شما
در تسرّی دادن صفت نکبت‌بار به حکومت مسلمین موافق باشند. اینجانب به سهم
خود نسرین ستوده را که یک بانوی ایرانی مسلمان پایبند و متعهد است، از
خاطر‌نشانی‌‌های به ظاهر دلسوزانه شما نازنین و همپالکی‌هایتان بی‌ نیاز
میدانم.