داغ سیرجانی

Fred
by Fred
08-Oct-2012
 

غارت ثروت ملی ایرانیان در طول ٣۴ سال حاکمیت نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره امر جدیدی نیست، حقیقت آنستکه غارت با تاریخ پرآب چشم ایرانزمین اجین شده.

همزمان با غارت ثروت مادی، شوربختانه از دیرباز جان بشر ایرانی ارزشی نداشته، ندارد و شوربختانه تر آنکه مسلمین حاکم کنونی که در پی محو فرهنگ ایران هستند به سراغ گل های سرسبد ایرانزمین میروند.

گِل و خشت کاخ ها و تار و پود فرش بهارستان را میشود بازسازی، ترمیم و جایگزین کرد. ولی، رازی، عطار، خیام، سینا، فردوسی و .... را نمیشود.

غرض از این چند سطر ذکر واضحات نمیباشد، بل، داغی است که بدلیل دریافت ویدیو کلیپی از محبوبی دوباره تازه شد، داغ سعیدی سیرجانی که اینان کشتند.

تبریک

به اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Maryam Hojjat

Pride of IRANI & especially Kermani

by Maryam Hojjat on

Rouhash Shad.


vildemose

  If he were

by vildemose on

Saidi Sirjani  dared to write a brilliant satire about a venerable man of devotion exchanging his pious soul for profane power and Khamenie ordered his death. This is what IRI supporters endorse, promote and advocate.

 If he were alive
Interview with Ali Akbar Saeedi Sirjani's daughter, Sayeh

 //iranian.com/FaribaAmini/2003/August/Sirjani/

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


Roozbeh_Gilani

Said Sirjani: a fearless poet who wrote for the people....

by Roozbeh_Gilani on

 who did not sell his soul to the criminals of the Islamist regime.

Said Sirjani was without doubt a very brave  poet who said truth with  without any fear. Evntualy , he was murdered on direct and personal ordrs of Ali Khamenei.

His name alone brings the anger and fear fueled froth to the mouth of  islamist  dogs....

Roohash shad.

"Personal business must yield to collective interest."


Demo

داغ دل ایرانی

Demo


داغ دل دیرینه ایرانی را باید چون مواد مذاب در اعماق زمین در ریشه آن بررسی کرد. چون نه دوباره سازی تخت جمشید عظمت می آورد، و نه مسلمان نامیدن کسی ایمان در قلبش پدید آورد، نه عنوان مقام معظم روضه خوانی را معظم میسازد، نه اظهار تملق اعلاحضرت به حضور شاهی او را اعلا میکند، و نه سیر جانی سیرجانی کردن جان مُرده ای  را سیراب از حیات و جانی تازه میکند. بزرگانی چون رومی و سعدی و حافظ و عطار و بسیاری دیگر فقط و فقط ثمره کار و تفکر و ایمان و تلاش بی وفقه شخص خودشان از دیگران متمایزشان ساخت، که تا ابد نامشان بر جا خواهند ماند، و نه افتخار تو خالی نمودن جماعتی به نامشان و به ملییتشان. پس تا کی روضه خوانی در مورد رفتگان و ننه غریبم بازی در آوردن و اشکهای قلابی و نمایشی ریختن و از حال و آینده غافل گشتن؟ تا کی، هان؟

پ.ن. اگر ویدیوی داغ دل ایرانی را در یوتوب دل خود دیدیم و داغ نکردیم ایرانی خالص نیستیم و خرده شیشه در دل داریم!  


All-Iranians

به اینجا هم سرکی بکشید

All-IraniansFirst Amendment

.

by First Amendment on

A good post.............I ain't gonna spoil it..............