خامنه ای قرآن


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
05-Nov-2012
 

بار ها در باره روند الوهیت خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر مطالبی تقدیم شده است.

خبر جدید؛ حاج آقا حجت‌الاسلام والمسلمین علی سعیدی، "نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران" گفته:

" فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری، یک قانون الهی بوده که باید تمام قوا و آحاد ملت گوش به فرمان آن باشند.

همانقدر که تبعیت از حکم پیامبر و ائمه اطهار واجب است حکم ولی فقیه هم واجب بوده و هم‌تراز با حکم انبیاء است."

به عبارت دیگر؛ "فرمایشات" کلام خامنه ای قانون اللهی میباشد. کلام الله بودن مزیتی است که پیامبر مسلمین هم از آن بی بهره بود.

اینان در پی تسلیحات هسته ای هستند و ایندست کیش شخصیت به فاجعه منتهی خواهد شد.

بیچاره اسلام که اینطور توسط دینکاران حرفه ای به سخره گرفته، خوار و ذلیل میشود.

تبریک

پ.ن. به اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

واجبی ولی فقیه!

Demo


الفاظ «واجبی» و «مستحبی» از اختراعات محض دینداران است همچون ابداع «مقام ولی فقیه» که از زیر عمامه و عبای نمایشی ایشان صادر گشته است. و چون واجبی در حمام از جهت پاکسازی بکار برده شده و ولی فقیه هم در حمام و حوضچه دین متولد شده بالنتیجه حکم ولی فقیه هم یعنی حکم حمومی و حوضچه ای که هم تراز حکم شیطان است. از خدا و روز جزا هم که غافل شدی مخترع احکام دینی و حمومی (تظاهر به پاک سازی) شوی و بجای تسبیحات و اذکار الهی به تسلیحات هسته ای و فناوند موشکی پرداخته و خود را هم تراز انبیا و حتی ولی خدا در عالم میبینی. دینکاران حرفه ای هم بجای بیچاره کردن اسلام همواره چاه نابودی خودرا کنده، سخره عالم بوده و هستند، و فقط خود را خوار و ذلیل کرده و خواهند کرد.
متدیّن شدن چه آسان و مومن شدن چه مشکل.