۲۵ نسرین

Fred
by Fred
10-Nov-2012
 

بارها دربارۀ زندانی سیاسی، بانو نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که به جرم دفاع از موکلین خود از دو سال پیش در اسارتگاه اوین اسیر است مطالبی تقدیم شده؛ آخرین در اینجا.

امروز ۲۵ روز است که در اعتراض به قانون شکنی های حضرات، بانو نسرین ستوده با عزمی راسخ و جثه ای ضعیف در اعتصاب غذا هستند.

کارگزاران نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، و در رأس همۀ آنان، خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر، بدانند که مسئول مستقیم حفظ سلامتی و جان تک تک اسرای ایرانی هستند.

فردایی هست، دیوان کیفری بین المللی لاهه ای و روز مکافاتی.

این خط این هم نشان.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Demo

وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا

Demo


شکی نیست که فردایی است وروز کیفری. روزی که هر فردی تک و تها و لخت و پتی همونجوری که از شکم مامان زار زنون بیرون اومد به دیدار خدایی میرود که در همون شکم از یک قطره مایع ساختش و پرداختش. ولی اون فردایی که دیوان کیفری لاهه بخواهد به مجازات ایرانیان رسیدگی کند بهتر که نباشد. ایرانی فقط و فقط جوابگوی ایرانی در حیات است و جوابگوی خدا در ممات. دادگاه کیفری لاهه به درد کیفر دادن شارون و بوش و چینی و بی بی و مجرمینی چون رئیس سازمان سیا در آمریکا میخورد که بعد از ارتکاب جنایاتش در افغانستان و عراق بالاخره دیروز گند هرزگیاش در اومد و بدون هر گونه مجازات وکیفری راحت استعفا داد. ولی لحظه ای بیاندیشم به فردای عریان و تنهای او و امثال او در دیوان کیفری خالق خود.