مُچگیری از دروغ + ویدیو


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
24-Nov-2012
 

این روزها بسیاری دل نگران کمبود و فقدان دارو در ایران هستند و البته بجز کارگزاران نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره، لابیگران و دیگر از ایندست آنرا بپای تحریم هایی میگذارند که بدلیل سرپیچی نظام نکبت مسلمین از قطعنامه های شورای امنیت به اجرا گذاشته شده.

حقیقت امر آن است که دارو و غذا جزء اقلام تحریم شده نبوده و در کنار احتکار توسط مافیای دارو وابسته به حضرات، همانطور که غذا وارد و پول آن از طریق بانک های خارجی پرداخت میشود، دارو نیز قابل دسترسی است منتها این نظام نکبت مسلمین است که با تخصیص ندادن بودجه و ارز لازمه موجب احتکار، گرانی و کمبود شده است .

به این مصاحبه گوش هوش دهید و خاصه حرفهای آن حاج آقا دکتر حالا شیطان بزرگ نشین و فُکلی شده که از درون کادر مدیریتی و هشت سال عضو قوه "تقنینیه" رژیم آمده و میداند فاجعه از کجا آب میخورد. به این مقاله ، تحقیقی کاظم علمداری هم نظری بیاندازید، به مقاله مجید محمدی هم سرکی بکشید.

تبریک

پ.ن. به این زبلی لابی نایاک که سرانجام سکوت خود را در باره قتل فجیع ستار بهشتی شکسته و با گذاشتن آن کنار فوت منوچهر اسماعیلی، جوان بیماری که رژیم و ایرانی و ایراندوستانی مانند اعضاء خاندان رفسنجانی ادعا کرده از تحریم دارو بوده و لابی نایاک پای آمریکا میگذارد هم نگاهی بیاندازید.

به تیز بینی قاضی فدرال هم نظری دوباره بیفکنید (فارسی انگلیسی).


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
Faramarz

It's all the same at Camp NIAC!

by Faramarz on

 


It is so amusing that the characters at NIAC finally bring themselves down to the point of admitting that something bad happened in the detention centers of the Islamic Republic where Sattar Beheshti was tortured and killed.

But they quickly throw in a claim by, of all people, Fatemeh Hashemi, a daughter of Akbar Kooseh that a patient died in Iran because of lack of medicine.

So one is equal to the other and the score is 1-1!

How pathetic, even for a lobbyist! And they want to represent us in DC!


firstdayofmylife

ajab giri oftadim...Shame

by firstdayofmylife on

ajab giri oftadim...Shame on NIAC.