خودکشی نسرین ستوده

Fred
by Fred
27-Nov-2012
 

بارها دربارۀ زندانی سیاسی، بانو نسرین ستوده لنگرودی، وکیل حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر که به جرم دفاع از موکلین خود از دو سال پیش در اسارتگاه اوین اسیر است مطالبی تقدیم شده؛ آخرین در اینجا.

امروز ۴۲ روز است که در اعتراض به قانون شکنی های حضرات، بانو نسرین ستوده در اعتصاب غذا هستند.

در طول ۳۴ سال حاکمیت، نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره عملاً و مکرراً ثابت کرده که برای جان انسان، خاصه ایرانی و خصوصاً زنان ایران، کوچکترین ارزشی قائل نیست.

با اینکه اعتصاب غذا کردن حق مُسلم اسرا است، در زمانیکه زنده بودن میتواند به مراتب مثمر ثمرتر باشد، به هدر دادن جان شیرین کاری عبث است.

صدای عدالتخواهی بانو ستوده را آنانی که گوش شنوا دارند در اقصی نقاط جهان شنیده و اکنون زمان خاتمه دادن به انتحار تدریجی است.

باید زنده ماند و حلوای نظام نکبت مسلمین را خورد و آزادی ایران و ایرانی را دید و در باز سازی کشور سهیم شد.

نسرین زنده بمان!

تبریک

پ.ن. ستار بهشتی را از یاد نبرید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
salman farsi

Sister Soosan khanom

by salman farsi on

Sorry for the late reply. You are right. Nasrin and Imam Hussain have one common thing. Fighting against injustice.. But refusal to eat is not the right way to go about it. I pray for Sister Nasrin and her freedom from the anti islamic forces.  

For an Islamic democracy


Demo

خودکشی‌ در اسلام

Demo


حقأ که امام رضا درست فرمودند. و نمونه گفته ایشان وضع کنونی کشور خودمون است که بعد از خودکشی امام راحل! با نوشیدن جام زهر تدبیر در امورمملکت که قبلأ با کشته شدن بیش از یک میلیون مسلمان ایرانی و عراقی بدست یکدیگر در جنگ ٨ ساله کاملأ از بین رفته بود تبدیل شد به تنزیل در امور و فساد اخلاقی و اقتصادی بیشتر و بیشتر. و تعارفی هم در کار نیست که هیزم جهنم (وَقُودُ النَّارِ) تنها شامل یک امام و پیروان خط او نبوده و ممکن است که قومی چندین میلیونی بی اعتنا به وضع خود را شامل شود.


Soosan Khanoom

Salman , IRI is killing Nasrin and this is NOT Suicide !

by Soosan Khanoom on

She is raising her voice against her illegal imprisonment. She should not be there to begin with.   

If she is committing suicide so did Imam Hussein !

Imam Hussain's ultimate aim was to expose injustice.  Is this not what Nasrin doing here?   There is nothing holly about the Hussein as an individual while there is everything holly about the action he took.  Nasrin, here, is taking the same action....If we just could digest this simple fact. 

To stand up for one's right sometimes takes twists and turns. She is hoping to be heard not to be dead.  and if I , as a human, can not hear her then I have failed big time.   

I certainly hope and pray for her health and safe return to her family.  Of course we all need her presence as well.  I am sure that is what she also has in mind. She does not want to end up dead.

Shame on IRI for allowing this to happen. Shame on all of us who have chosen to remain silent.   

 

 

 


Azarbanoo

IRAN Needs Nasrin Stoodeh

by Azarbanoo on

Please Stop your starvation.  We ALL need you and your Spirit of courage and compassion for humanity.


salman farsi

خودکشی‌ در اسلام

salman farsi


رسول گرامي اسلام فرمود: "دنيا مزرعه و كشتگاه آخرت است"

كسي كه دست به خودكشي مي‏زند و خود را نابود مي‏كند، زمينه زندگي دنيا را از بين مي‏برد و با تدبير و حكمت الهي به مبارزه برمي‏خيزد، چرا كه خدا وي را آفريد، تا به طور طبيعي زندگي كند و به طور طبيعي (غير از خودكشي) از دنيا برود. و او برخلاف اين خواسته عمل نموده است. حضرت رضا (ع) فرمود: "خداوند بدين خاطر قتل نفس را حرام نموده كه قتل نفس موجب از بين رفتن مردم و فاسد شدن تدبير امور آنان مي‏شود"

امام صادق (ع) فرمود: "كسي كه عمداً خود را بكشد، هميشه در آتش جهنم خواهد بود".

For an Islamic democracy


Demo

قصّه تکراری حلوای بی حل

Demo


زنده ماندیم و حلوا حلوا کردیم و حلوای اعتصابات غذای طولانی و طوفانی گنجی و سازگارا و حلوای جایزه صلح؟! شیرین خانوم عبادی را هم مزه کردیم!  بعدأ که هر ٣ شان تو زرد در آمدند فکر کردیم شاید بهتر بود اصلأ حلواشان را نخورده بودیم. خوب حالا باز هم برای نسرین حلوا میخوریم و روزی دو بار هم چَهچَه و بَه بَه از برای اعتصاب غذایش میگیم و از برای ستار و مادرش هم حلوا پخش میکنیم ولّی یکدفعه میبینیم که ای بابا ٣٤ سال دیگر هم گذشت و حلوامون در جلوی کامپیترمون کَپَک زد!
تسلیت