اگر بیدار.....

اگر بیدار.....
by akoohbor
13-Dec-2009
 

در حالی كه حق فریاد

بر مکث  حنجره

رویای خروج را دور می زند

و خمیازهء پرسش

هوشیاری پاسخ را

یاغی گری می خواند

تو در حوضهء امنیت خواب

به حقیقت سگرمه می زنی

كه بیدار شو بیدار

و عضلهء رویایت چنان می پرد

كه گویی باورهایت

بر لبهء توهمی عمیق

وحشت  سقوط را مزه مزه  میکنند

و تو انعکاس پریدن را

در کشش لزج زمان

درخالی ذهنت هم چنان تکرار می دهی

و پاهای احساست را

به تختخواب خاطره ایی زنجیر می کنی

كه قژ قژ فنرهایش

از حوصلهء گوش هایم بیرون است


Share/Save/Bookmark

Recently by akoohborCommentsDate
تنگی تولد
2
Dec 09, 2011
طلسم شده
3
Jul 08, 2011
خش خش آهنگین
-
Jun 13, 2011
more from akoohbor
 
Fatemeh Zarei

پاهای احساست

Fatemeh Zareiپاهای احساست را

به تختخواب خاطره ایی زنجیر می کنی

كه قژ قژ فنرهایش

از حوصلهء گوش هایم بیرون است

آقا این تیکش خدا بود 


Sinibaldi

La lumière des matins.

by Sinibaldi on

La voix des  matins appelle  le sourire des  douces émotions, comme un rêve  perpétuel, comme le chant de la  vie qui décrit  tendrement l'adorable  jeunesse...... Francesco Sinibaldi

Orang Gholikhani

Thanks

by Orang Gholikhani on

Intresting poem 

added to //www.facebook.com/#/group.php?gid=26255916530

Orang