خبری هست

خبری هست
by akoohbor
29-Jan-2009
 

همیشه در اوج بی خبری
خبری هست
خبر افتادن برگ
در گذر باد
خبر رقص یک موج
در دامن آب
خبر بغض زمین
در گلوی اتشفشان

همیشه در اوج بی خبری
خبری هست
مثل بودن
 پریدن
کوچ به سوی آبادی
مثل غذا خوردن
در یک روز بیکاری
مثل ظهور یک ناجی
در ابهام ذرّه ای آزادی
 
 
آوا کوهبر


Share/Save/Bookmark

Recently by akoohborCommentsDate
تنگی تولد
2
Dec 09, 2011
طلسم شده
3
Jul 08, 2011
خش خش آهنگین
-
Jun 13, 2011
more from akoohbor
 
Fatemeh Zarei

عالی بود

Fatemeh Zarei


عالی بود


Abarmard

Very nice

by Abarmard on

اين شعر بسيار زيبا و با لطافت است

در  شعر نوين فارسی، قدرت كلمات با ارتبات آنان از دور به درون می باشد (و يا بر عكس)، با توجه به اين نكته شعر می تواند رساتر، خصوصی تر سنگين تر باشد. اين همان كمبودی است كه سپهری در شعر خود نسبت به شاملو يا فروغ (برای مثال) داشت. منظور من زيبايی بيان نيست.


capt_ayhab

Beautiful

by capt_ayhab on

Thanks for beautiful piece. brings tear to the eyes.

 

capt_ayhab [-YT]


default

The Breaking News: Amazing thing has happened unheard of (UFO?)

by Hassan Danesh (not verified) on

.
.
.
Do You Hear the Rhythm

The
Yesterday
Heavy snow
Gently melting
On the top roof of my house
In a sunny day
Dipped in crystal clean blue sky
The melting snow
Makes lovely music
From the gutter of my house
As if still the blue sky is raining
In a sunny day without stop


default

Radd-e paa

by A. Danesh (not verified) on

gar bar sar khashak yeki pasheh bejonbad
jonbidan on pasheh ayan dar nazar maast ...

--Nasir-e khoshroo


Jahanshah Javid

Beautiful

by Jahanshah Javid on

Perceptive.


Orang Gholikhani

Good news

by Orang Gholikhani on

I liked it thanks