خیال

خیال
by akoohbor
16-Mar-2009
 

کود نوشته هایم را
بر ریشهء باورها میریزم
و در اطاقکی گسترده به جنگل
نقب می زنم از گذشته تا حال

آه که کرم عمر
چه بی رحمانه آرزوهایم را پوسانده است!

من خیره به کتاب سرنوشت
غرق در سطر های زندگی به پیش میروم

چشم به راه شاهزاده ای
که مرا از خود برباید
ببرد به شهر خنده ها
به قصر پرنده ها

آنجا که دروغ دهکده ای است گمنام
و هیچ بشری محکوم نیست
-ز خاص و عام-

آنجا که داری نیست
دوری نیست

آنجا که پیراهن عثمانی برای بهانه جویی نیست

آوا کوه بر


Share/Save/Bookmark

Recently by akoohborCommentsDate
تنگی تولد
2
Dec 09, 2011
طلسم شده
3
Jul 08, 2011
خش خش آهنگین
-
Jun 13, 2011
more from akoohbor
 
Azadeh Azad

Absolutely beautiful!   

by Azadeh Azad on

Absolutely beautiful!    Thank you for sharing, dear Ava.

Cheers,

Azadeh