روزمرّگی

روزمرّگی
by akoohbor
06-Mar-2009
 

می ترسم که روزی
روزمرّگی
ِجرمی شود بر دندان سفیدِ لذّت
و نتوانم حتی لقمه ای عشق هضم کنم
واگرجرعه ای احساس بنوشم
سرفه ام بگیرد
و گرد و غبار روی بالهایم
مرا به عطسه بیاندازد
می ترسم از اینکه
استخوانهای روحم پوسیده شوند
بر اثر مصرف بیهودگی
می ترسم از اینکه
قلبم را زود بازنشسته کنند
و بیکار شود

من بمانم
و حساب خالی دل
و صندوقچهء خاک گرفتهء ذهن
و موریانهء حسرت بر خاطرات

آوا کوه بر


Share/Save/Bookmark

Recently by akoohborCommentsDate
تنگی تولد
2
Dec 09, 2011
طلسم شده
3
Jul 08, 2011
خش خش آهنگین
-
Jun 13, 2011
more from akoohbor
 
Orang Gholikhani

Beautiful

by Orang Gholikhani on

Thanks


Azadeh Azad

Absolutely beautiful

by Azadeh Azad on

Enjoyed it a lot, dear Ava. Thank you. 

Cheers, 

Azadeh


Abarmard

What an AMAZING Poem

by Abarmard on

I am in love with your wording and structure. This is a poem up there with any great modern Persian poets. Would love to see more of your work. Absolutely amazing.


Jahanshah Javid

Extraordinary

by Jahanshah Javid on

Wow!