بن بست

بن بست
by akoohbor
14-Sep-2009
 

مرگ هنگامیست

که بخواهی بیافرینی، اما دنیایی نیست

بخواهی عشق بورزی، اما قلبی نیست

بخواهی بنوشی، اما جامی‌ نیست

بخواهی زمزمه کنی‌، اما هوایی نیست

مرگ جایی‌ است

که من هستم

تو هستی‌

ما هستیم

اما صدای آشنایی‌ نیست

 

آوا کوه بر


Share/Save/Bookmark

Recently by akoohborCommentsDate
تنگی تولد
2
Dec 09, 2011
طلسم شده
3
Jul 08, 2011
خش خش آهنگین
-
Jun 13, 2011
more from akoohbor
 
Orang Gholikhani

Beautiful

by Orang Gholikhani on

Thank you

Orang


XerXes

I am not dead

by XerXes on

this is not where i am


Jahanshah Javid

Magnificent

by Jahanshah Javid on

Great poem. Thank you.