آهِِ گرفته

آهِِ گرفته
by akoohbor
01-Dec-2010
 

برایم از نوشتن بگو

از فرق کلمات

در وقت شکل گرفتن

عضلۀ زبان      

پیش از بیان

 

صدای خنده جهانی است

صدای آب

صدای جیر جیرک در شب

و صدای خروس

در وقت صلاة

 

چطور شد که صدا

به فرهنگ که رسید 

و به مرز

و به متون

 

-مذهبی و غیر -

 

یعنی هر جا که صدا حرف شد

مشت مشت تفسیر از راه رسید 

و نتیجه کشتن و جنگ شد

 

می خواهم کتابی سفید بنویسم

تمامی صفحات سکوت

شاید که به من بخندی

 

امّا

چیزی

نگو

 

بگذار که داستان

به خوبی تمام شود 

 


Share/Save/Bookmark

Recently by akoohborCommentsDate
تنگی تولد
2
Dec 09, 2011
طلسم شده
3
Jul 08, 2011
خش خش آهنگین
-
Jun 13, 2011
more from akoohbor
 
persian westender

Very beautiful

by persian westender on


Have nothing to add..

 


Azadeh Azad

Silent pages for peace!

by Azadeh Azad on

Dear akoohbar,

Thank you so much for this exquisite and insightful poem.

Cheers,

Azadeh

 


Hoshang Targol

کتابی سفید

Hoshang Targol


شعری  بسیار قشنگ.  رمان " شب ملخ"  نیز مانند شعر شما با صحنه کودکی و دفترچه ای کاملا سفید در دست، تمام میشود!.

Princess

Beautiful!

by Princess on

 " می خواهم کتابی سفید بنویسم تمامی صفحات سکوت "


Anahid Hojjati

Dear akoohbar, you have written a very beautiful poem

by Anahid Hojjati on

Your poem is excellent, indeed as you have written:

 

صدای خنده جهانی است

صدای آب

صدای جیر جیرک در شب

و صدای خروس

در وقت صلاة

Another one that is

جهانی

is pictures. One could have a poem just by putting right pictures together which would tell a story or have a message which is essence of a poem.Then you would be sure that the poem is doing well with imagery also.


Jahanshah Javid

I'm in...

by Jahanshah Javid on

... tears