Blog

گُرده

دردا؛ دم استاد سیه چرده ندادند همصحبتیی مرشد عیسی دم برخورده ندادند یک عمر پی لاله رخان ار چه دویدیم اجرت بجز از لالۀ پژمرده

Read More »

بستن تنگۀ هرمز

پیشتر هم گه گاه از این حرفها میزدند، در زمان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران سعی هم کردند، ولی پس از تحریم بانک مرکزی از

Read More »

فکر نان کن که خربزه آب است

کنفرانس حفظ محیط زیست دوربان بیش از هر وقت دیگری نشان داد که درد مشترک را کسی جدی نمی‌گیرد. اصولاً رقابت اقتصادی چنان فشرده، و

Read More »

قم

از روی کنجکاوی رفتم به دنبال این که نام شهر قم از کجا آمده و در جستجوی پرسشم طبیعتاً با تاریخ این شهر هم آشنا

Read More »