Author

All Posts

Open,

فریاد

دوستان، فقط چند کلمه که بگویم چقدر قلبم از اینهمه تنفر که این روزها روی سایت موج میزند فشرده است.  می خوانم و افسوس می... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!
>