Blog

تفو بر تو ای چرخ گردون تفو

خانه حکیم ابوالقاسم فرودسی در روستای پاژ!….؟ میلیاردها تومان هزینه گنبد و گلدسته ضریح تمام طلا هزاران متر مربع فرش تمام ابریشم دست باف برای

Read More »

My dream come true

Yahooooo!!!. If only i had Noah’s life span and could see this reality take shape.  It would be longer for countries like Iran, but this

Read More »

Letter sent to the Sepah (IRGC) commanders

پس از سی سال که از ورود شیطان نجس، قاتل کبیر، و انسان خبیث خمینی میگذرد، جمهوری نکبت باراسلامی هنوز اندر خم کوی اول است. پس ز سی سال شما هنوز نتوانستید ایران را به جلو ببرید، و حال که ملت پارسی بر  علىه ستمهای سه ساله، بلکه ۱۴۰۰ ساله قیام کردند شما جوابه ندارید مگر با زور اسلحه.

Read More »

Emirates Airlines

Why is it that Emirates, an Arab carrier, installs a full bar on all of its long haul ships, while Iran air has retrofitted all

Read More »