Author

All Posts

Open,

پروزاک

لبهای من توضیح واضحات، چشمای تو قضیه بغرنج، سهم من از پلک‌های تو چیست؟: یکصد و پنجاه کیلو رنج... اَدایت را به فیس بوکم "اَد"... Comment
Open,

پَرسه

در خلوت کوچه‌های یاد تو پرسه میزنم به  شوق گم شدن در  کوچه باغی‌ که بی‌ درنگ عطر  بینظیر موی تو را میداد    افسوس ... Comment
Open,

ملوک خانوم

هر گونه تشابه اسمی با کاراکترهای واقعی‌ تصادفی‌ است!!!  **** ملوک خانوم (در واقع ملوک السلطنه)، در چوبی کلون دار رو، روی پاشنه هل داد... Comment
Open,

بیصدایی

در شبی‌ که آبستن خوابهای بدیست سرشارم از تنهایی خویش پربارم از قفسی که به دور خود تنیده ام و قلمم خاکستریست روانم از این... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!
>