Blog

دو قطعه شعر

 دفترچهٔ خاطرات شب را باد سحری ورق ورق کرد از شرم حضورعشق در آن پیشانی ابر هم عرق کرد شبنم چو که راز فاش دیدش

Read More »

Ode To My Treadmill

My dearest treadmill! Gasping can be luxury Panting can be post-modern With you I can eternally crash and burn…. Give me a break dude! ***

Read More »

دلشده

بیت اول: بارها گفته‌ام و بار دگر می گویم      که من دلشده این ره نه‌ به خود می پویم تفسیر: اینو البته قبلا هم چند بار

Read More »

بادهای روزمرگی

این منم که گم شدم از فرط زندگی‌، در کشاکش بادهای روزمرگی در عمق شب در این دشتی که دیریست مرا به دویدن وا داشته

Read More »

منو هی کیشم نکن!

قول میدم که ایندفه یه جوری گیتارمو کوک بکنم یه جوری آهنگ عشقو بزنم که به قلبت بشینه، اونو بهتر بزنم بذا مثل یه کبوتر

Read More »

خواب ممّد

ممد وقتی‌ سوار اتوبوس شهری شد، یه جای خالی‌ گرم و نرم ته اتوبوس پیدا کرد و نشست. کنارش یه خانم چاق میانسال نشسته بود

Read More »

مسگر شوشتری

در رثای مسگر شوشتری که در جواب آهنگر بلخی، گردن زده شد: آه، ‌ای ضرباهنگ پتک بزرگ بر دیگ مسی! آیا بلندی آنقدر، که به

Read More »

On This Notebook

When the words gather together They become a black cloud Then, they rain on my notebook But I wish I could write My own destiny

Read More »

روانشناسی وبلاگ گری

زیگموند فروید، روانکاو و محقق بلند آوازه اتریشی‌، در کتاب معروف خود بنام “روانکاوی و اینترنت” ، به کند و کاوی عمیق در داینامیسم ناخوداگاهی

Read More »

سپتامبر

صبح که بر میخیزم، سپتامبر را در می‌‌یابم. ما بین سرشاخه‌های دو درخت ستبر، ایستاده است. سپتامبر. با سپتامبر بر پیکر ابرها، نور دلمه شده

Read More »

پل رو گذر

آسمان نارنجی بود. تشعشع آفتاب بر فلز‌های داغ پل بزرگراه چشمم را آزار نمی‌داد. بزرگراه پر بود از کامیونهای عظیم حمل زباله که بی‌ حرکت

Read More »

آلزایمر

تو رو یادم نمیاد…. اونچه از خاطره‌های تو برام مونده بجا مثل نقاشی آبرنگه که چار ساعته زیر بارونه بارونش عمر منه نقش اون نقاشی

Read More »

مرا از مرگ باکی نیست

مرا از مرگ باکی نیست مرا در پیش چشمم این شب تیره مقام هولناکی نیست من از رقص صدای گرگ‌های دشت در بزم جنون آمیز

Read More »

Simply Thank You!

Thank you for letting the windows open,  before you go to sleep, Thank you for letting the fresh air comes in And thank you for

Read More »

خوشبینی

تو کویر اگرچه هیچ سبزه‌ای نیست در عوض هیچ علف هرزه‌ای نیست سخته بی خونمونی، ولی‌ بجا ش ترس آوار زمین لرزه‌ای نیست می‌شه زندگی‌رو

Read More »

گابولی گاب گاب

درب کافی‌ شاپ که باز شد، صدای غرش تاخت و تاز اسبهای تاریخی‌ شنیده شد و با بسته شدن تدریجی‌ درب، آن صداها نیز فروکش

Read More »

ایران، آزادی بیان: کیانوش

  در پاسخ به دعوت نگارش مجموعه: ایران، آزادی بیان   کیانوش فقط حرفی‌ داشت برای گفتن  نه تفنگی، نه فشنگی، نه به دستش دشنه‌ای بود.

Read More »

زبیده، قهرمان ملی

شیرجه زدم تو استخر تاریخ ایران که آبش کدر بود. زیرآب، رفتم طرفهای ۲۰۰-۲۵۰ سال پیش. خودم رو گذاشتم جای زبیده که ۱۱-۱۲ سال داشت

Read More »

این یکی عوض نشده

اگر پوست بدنم چروک میشود و استخوان های تنم، پوک میشود اگر قلبم یکی‌ در میان میزند و اگر کمرم درد می‌کند. اگر سرم گیج

Read More »

همه چیز پاییزی

لباس یقه اسکی مشکی‌‌اش همخوانی دلنشینی با موهای سیاه رهاشده روی شانه‌‌هایش داشت. چرا هیچوقت بهش نگفته بودم که لباس یقه اسکی مشکی‌ اینقدر بهش

Read More »

A theory of loneliness

Being relieved by hospitality of the couch I’m thinking what if I become courageous enough, To look at the blood stains on the corpses of

Read More »