انتها نيز کلمه است


Share/Save/Bookmark

انتها نيز کلمه است
by shokooh.pasargad
05-Nov-2007
 

*فايل صوتی

هر شب خواب آن ماهی را می بينم
که در تنگه ی غرق شده می گردد
و در دی. ان. ای ِ شرابی باستانی
نام تو را می جويد

نامت کلمه است
نشسته ميانه ی آفتاب
و هر که می گذرد از آن
عاشق می شود

***

از وحش و تاريکی گذشته ام،
از توفان خورشید و
از جنگل ابر.

گذشته ام از دالان های جاذبه ی بی رحم زمين
و قرن تا قرن
با تپش بال پرنده ها دويده ام
.... تا به تو برسم

***

نه!
وقت فراموشی نيست
زمين اکنون فقط به حافظه ی ما باور دارد
و به کلمه
همین که از خاک و سنگ
می رويد تا از پنجره های ما بگذرد
همين صدای ساکت چرخش زمين
همين آفتابگردان که روبروی خانه ام نشسته
و همين عسل
که به ياد تو می نوشم.

***

اکنون می دانم
انتها نيز کلمه است
بی رسم و بی رسوم
وچون مهربانی و آتش

***

رسم ها را به هم بزن
و از دل سنگ هايي
که از نفس قله های مذاب می رويند
آتش بياور!

چشمان زئوس بسته است
و دست هايم ديگر شکسته نيست

 

------------

شکوه ميرزادگی

29 اکتبر 2007


Share/Save/Bookmark

Recently by shokooh.pasargadCommentsDate
روز کورش بزرگ
13
Oct 15, 2012
دیوار جهنم زنان بلندتر می شود
7
Aug 10, 2012
حق حذف؟
11
May 05, 2012
more from shokooh.pasargad
 
default

Beautiful

by Anonymous555 (not verified) on

Beautiful


default

your poem

by rahim asgard (not verified) on

Shokooh kanom:thank tou for your fine poem. best
wishes. asgard