با زبان تو...

با زبان تو...
by partow nooriala
14-Jul-2008
 

تا ظلم ِ رفته دیگر به یادم نیاید

به کشف زبانی نو

              در تو می­نگرم. 

 

به جستجوی گرمایی ازلی

در شيارهای زمین

     بر تو دست می­سایم.    

 

با زبان ِ تو                                             

گردباد را وامی­دارم

تا ردّ ِ ایام را بپوشاند

و باران را

تا فراخسالی بروياند.

 

با زبان ِ تو

معناهای پوک را

به باد می­سپارم

و از ميان مفاهیم ِ شکافته

تک سیلاب­های کوتاه ِ من وُ تو را                

تا بلندای کوه فریاد می­زنم.

 

تا ظلم ِ رفته دیگر نیاید

دلسپرده به آفتابی داغ                                     شبم را

   همين جا

    بيتوته می­کنم.


Share/Save/Bookmark

Recently by partow noorialaCommentsDate
پنج سبز
2
Oct 14, 2009
سرخوشی های ساده
1
Jan 19, 2009
مصاحبه با پرتو نوری علا
-
Jul 09, 2008
more from partow nooriala