درسوگ تایتانیک

رثای هانیبال الخاص

درسوگ تایتانیک
by cyrous moradi
17-Sep-2010
 

به صداقت خرس قطبی

در شکارماهی

و درخشش گل سرخ

در جزایر ایستر

مجسمه های سنگی خیره به افق

نهنگ سفید جستی خواهد زد

تا ارتفاع قلاب

و ماهی های رنگی

عزا خواهند گرفت

در ماتم تایتانیک

کوه یخی از خجالت آب خواهد شد

سیروس مرادی


Share/Save/Bookmark

Recently by cyrous moradiCommentsDate
به صندوق رای ایمان آوریم
3
Nov 04, 2012
چه باید کرد؟
9
Oct 02, 2012
سازش تاریخی
2
Sep 03, 2012
more from cyrous moradi
 
Anahid Hojjati

Dear Mr. Moradi, your poem is beautiful

by Anahid Hojjati on

I liked the imagery in your poem. Whenever a poem makes me be able to picture all the images it talks about and does it effortlessly, then on that level, I like the poem. Yours does that. Thanks for sharing.


Souri

Thank you

by Souri on

Although I didn't know him and his work, but I find your poem very appropriate and appreciate your gesture.