غبار شکسته


Share/Save/Bookmark

غبار شکسته
by Mahmoud Seraji
08-Dec-2011
 

چندان شکسته ایم که نتوان دگر شکست
کوچکتر از غبار شکسته دگر چه هست؟

گردیم و دامنت شده جای نشست ما
دستش مریزاد آنکه مرا اینچنین شکست

عشقت چنان عجین شده با ذره ذره ام
در حیرتم که از تو چسان میتوان گسست

با زلف خویش حصر من از عشق کرده ای؟
آبیم و راه ما نتوان با کمند بست

بستی زبان ما که نگوئیم از توحرف
با دل چه میکنی که شب و روز با توهست؟

با آرزوی دیدن رویت چه میکنی؟
هر گه که نا امید شدم از تو با منست

هر چند بسته ای سر کویت بروی من
با آرزو، همیشه در آن میتوان نشست

کشتی مرا و عشق تو در دل نمرده است
جاوید گشت هرکه در عشق تو ور شکست

قصدت اگر چه در دل من مرگ عشق توست
کاری عبث چو کوفتن آب و هاون است

بندی است بین دل و تو کز عشق رشته است
دیوانه است هر که بگوید توان گسست

دل را که برده ای و پس آورده ای چه سود
این دل بود نه توپ بچرخد [ز دست به دست]

نرگس گشود چشم و من از خود بدر شدم
یاد نگاه شوخ تو آمد به دل نشست

بگشای چشم و نرگس شهلا خجل بکن
ای چشم توبدون می و باده مست مست

شادی ندیده ای که به غم همنشین شود
شادم از آن زمان که غمت بر دلم نشست

"شاهد" چنان شکسته و زخمی است گوئیا
زخمش نمیتوان که به صد وصله باز بست

محمود سراجی
م.س شاهد


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
Mahmoud Seraji

سپاس

Mahmoud Seraji


از جهانشاه گرامی و سایر عزیزان همراه صمیمانه سپاسگزارم ... محمود سراجی م.س شاهد 

Orang Gholikhani

thanks

by Orang Gholikhani on

beautiful


daneshjoo

خیلی قشنگ و استادانه

daneshjoo


Daneshjoo

 چند بار خواندم و باز می خوانم


Minoospellerberg

He is the prophet of love - so well said.

by Minoospellerberg on

Minoospellerberg

 چندان شکسته ایم که نتوان دگر شکست

کوچکتر از غبار شکسته دگر چه هست؟

 


mina64

زیبا و دلنشین

mina64


شادی ندیده ای که به غم همنشین شود
شادم از آن زمان که غمت بر دلم نشست

بسیار زیبا و دلنشین،،،،،، 


Jahanshah Javid

Prophet of Love

by Jahanshah Javid on

Magnificently beautiful.


Souri

Very very beautiful!

by Souri on

Splendid!

Thank you.