کاسه مجنون

کاسه مجنون
by Mahmoud Seraji
12-May-2011
 

خلق توئی خالق و مخلوق تو
عشق توئی عاشق و معشوق تو

عشق تو گر در دل مجنون نبود
از غم لیلی جگرش خون نبود

در دل مجنون غم لیلا توئی
وامق و افسانه عذرا توئی

مهر دل مادر و فرزند تو
دل تو و دلبر تو و دلبند تو

شیر به پستان همه مادران
نطفه هر نسل و بهر نطفه جان

عامل و انگیزه رشد جنین
در دل مخلوق تمام زمین

از تن‌ یک یاخته بی‌ نشان
تا همه جانوران جهان

نسل توئی وصل توئی اصل تو
نسل فرایند همان وصل تو

نطفه توئی ماده توئی هسته تو
عامل دلبسته و دل بسته تو

باز حبیب دل لیلا توئی
برّ دل او خال سویدا توئی

قیس توئی عاشق دلخون توئی
در دل لیلی غم مجنون توئی

غیر تو میلی دل لیلی نداشت
زان غم کاسه دل مجنون گذاشت

جسم تو در جامه ‌ مجنون نشست
لیلی اگر کاسه مجنون شکست

جوشش عشق است که جان میدهد
هستی و مستی به جهان میدهد


محمود سراجی
م س شاهد


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahmoud SerajiCommentsDate
ترانه های فراق ۸
18
Nov 27, 2012
ترانه های فراق ٧
23
Nov 21, 2012
ترانه های فراق ٦
16
Nov 15, 2012
more from Mahmoud Seraji
 
Mahmoud Seraji

سپاس

Mahmoud Seraji     سپاس  از همه عزیزانم برای ابراز لطف سپاسگزارم   م.س شاهد 


Minoospellerberg

فرزند تو

Minoospellerberg


مهر دل مادر و فرزند تو
دل تو و دلبر تو و دلبند تو

شیر به پستان همه مادران
نطفه هر نسل و بهر نطفه جان

 

 

Minoospellerberg


Chupaun

Very Nice!

by Chupaun on

Great poem!


mina64

زیبا و لطیف

mina64


 

غیر تو میلی دل لیلی نداشت
زان غم کاسه دل مجنون گذاشت

 

 

در نهایت زیبا ،لطیف و با احساس

 

 


Souri

This should be posted on Mother's Day :)

by Souri on

! Excellent

جوشش عشق است که جان میدهد
هستی و مستی به جهان میدهد


M. Saadat Noury

A Perfect Poem

by M. Saadat Noury on

Thanks for sharing.