مکاشفه‌ای دیگر

مکاشفه‌ای دیگر
by Aram Gharib
28-Nov-2011
 

باید دیگر

هیچ باری را

از بغچه‌ام

کنار راه نگذارم

به نیت سبک‌تر رفتن...


چون فایده‌ای ندارد!

راه، راه نیست:

دنبالة ردایی است

که کش می‌آید و

کش می‌آوردم

اما سبک نمی‌شود


آنها که به جایی می‌روند

یا به جایی می‌رسند

بلدند بغچه‌شان را

به کلاغ‌ها حراج کنند


من که همه‌اش اینجا هستم

گمانم همه را

یکجا

به لاشخورها هبه کنم

تا در مقبرة آسمانی‌ام

به پرواز استحاله شود.


آرام قریب
3 آذر 1390
aram-gharib.blogspot.com
 


Share/Save/Bookmark

Recently by Aram GharibCommentsDate
هشدار
-
Sep 06, 2010
آنتی‌فمینیسم
1
Aug 04, 2010
more from Aram Gharib