دیدار

دیدار
by Farah Afshari
07-Jul-2012
 

عشق در چشم تو منزل دارد

و تمام هستی‌ من چون عشق است

و تمام قلبم

از حس دیدن تو میگوید

و من

از حادثه دیدن تو لبریزم


Share/Save/Bookmark

Recently by Farah AfshariCommentsDate
راه
1
Jul 13, 2012
سایه های روشن
1
Mar 04, 2012
پرواز
4
Feb 17, 2012
more from Farah Afshari
 
default

So beautiful

by HaNi on

Well done Farah jan, J