راه

راه
by Farah Afshari
13-Jul-2012
 

چرا بمانم

چرا تکرار با تو گویم

من راه را رفته‌ام

و عشق را بوییده ام

و دیگر

هیچ نمیخواهم

و جزٔ آنچه با روح من

همخوابه گردیده ‌ست

هیچ

با خود نخواهم برد

راه دراز بود

و تاریک

من عابر و خسته و خواب الود

آشنایی

کلبه ای‌‌

که در آن نور عشق

توان میداد مرا

تا به سکون دل نسپارم

اینک

از خواب برخاسته ام

نشانی‌ز آشنایی نیست

راه دراز است

و تاریکی‌با چشمانم همزاد

چرا بمانم


Share/Save/Bookmark

Recently by Farah AfshariCommentsDate
دیدار
1
Jul 07, 2012
سایه های روشن
1
Mar 04, 2012
پرواز
4
Feb 17, 2012
more from Farah Afshari
 
Multiple Personality Disorder

جالب است

Multiple Personality Disorder


سپاس