ایرانیان بر چند نوعند؟

همه ایرانیان وطن پرست هستند و وطن پرستان ایرانی‌ بر چهار نوعند


Share/Save/Bookmark

 ایرانیان بر چند نوعند؟
by Nader Habibi
11-Jul-2012
 

شاید با دیدن عنوان این مقاله بپرسید در شرایط بحرانی فعلی‌ که کشور با تحریم و خطر جنگ روبرو است چنین سوالی‌ چه ارزشی دارد؟ من پاسخی برای این سوال شما ندارم ولی‌ اجازه بدهید به سوال خودم پاسخ بدهم. در وحلهٔ اول من ایرانیان را به دو گروه بزرگ تقسیم می‌کنم: ایرانیان وطن پرست مذهبی‌ و ایرانیان وطن پرست غیر مذهبی. به احتمال زیاد این تقسیم بندی برای بسیاری از خوانندگان ناخوشایند است. متاسفانه بعضی‌ از ایرانیان مذهبی‌ به اشتباه تصور میکنند که ایرانیان غیر مذهبی‌ کمتر از خودشان وطن پرست هستند و به امنیت و بقای ایران اهمیت نمیدهند. تصور مشابهی در بین برخی‌ از ایرانیان غیر مذهبی‌ وجود دارد که قشر مذهبی‌ جامعه، به خصوص مسئولین و حامیان دولت جمهوری اسلامی را فاقد حس وطن پرستی‌ میپندارند.

هر دو گروه در اشتباهند و این باور آنها ناشی‌ از عدم شناخت دقیق و منصفانه نسبت به گروه دیگر است. این بدبینی دو جانبه در طول تاریخ معاصر ایران سبب کنارگزاری یک گروه از حکومت توسط گروه دیگر شده است. در دوران قبل از انقلاب حکومت پهلوی و برخی‌ از طبقات متجدد شهری افراد مذهبی‌ را بدیده حقارت و بی‌ اعتمادی نگاه میکردند. حکومت جمهوری اسلامی و برخی‌ از اقشار مذهبی‌ هم بعد از انقلاب اسلامی نگاه مشابهی‌ به مردم غیر مذهبی‌ و نیمه مذهبی‌ داشته‌اند. این نوع نگرش جای تأسف است و باعث هدر رفتن توان و خلّاقیت بخشی از جامعه میشود. منابع زیادی هم توسط مذهبی‌‌ها صرف تبلیغ و تنبیه غیر مذهبی‌‌ها میشود تا بلکه آنها مذهبی‌ تر بشوند. نه این تلاش نتیجه بخش بوده و نه تلاش غیر مذهبی‌‌ها برای کاهش نفوذ مذهب در دوران قبل از انقلاب نتیجه بخش بود. نزدیک به یک قرن است که در جامعه ما قشر‌های مذهبی‌ و غیر مذهبی‌ در کنار یکدیگر وجود داشته اند در آینده نیز وجود خواهند داشت.

در ادامه من هر یک از این دو گروه را به دو زیرگروه تقسیم می‌کنم: کثرت گرا و انحصار گرا. به عبارت دیگر جامعه ایران به چهار گروه تقسیم میشود: ۱) وطن پرست مذهبی‌ انحصار گرا که غیر مذهبی‌‌ها را قبول ندارد و برای آنها حقوق سیاسی و اجتماعی برابر قائل نیست، ۲) وطن پرست مذهبی‌ کثرت گرا که از غیر مذهبی‌‌ها خوشش نمیاید ولی‌ برای آنها حقوق برابر سیاسی و اجتماعی قائل است، ۳) وطن پرست غیر مذهبی‌ انحصار گرا که مذهبی‌ هارا قبول ندارد و برای آنها حقوق سیاسی و اجتماعی برابر قائل نیست، ۴) وطن پرست غیر مذهبی‌ کثرت گرا که از مذهبی‌‌ها خوشش نمیاید ولی‌ برای آنها حقوق برابر سیاسی و اجتماعی قائل است.

استبداد سیاسی و فرهنگی‌ حاکم بر جامعه ما ناشی‌ از تفکر انحصار گرایی است که متاسفانه بسیاری از مردم به آن دچار هستند. بدتر اینکه انحصار گرایان دیگران را نیز انحصار گرا میپندارند. هنگامی که حکومت کنندگان دچار انحصار گرایی باشند از حرکت به سوی دمکراسی و اصلاحات سیاسی بیم دارند چون فرض میکنند که اگر گروه مخالف در انتخابات برنده شود حکومت را به انحصار خود در می‌آورد و نه تنها آنها را برای همیشه کنار خواهد زد بلکه به انتقام جویی و کشتار آنها هم دست خواهند زد.

یک تفاوت اساسی بین انحصار گرایان و کثرت گرایان وجود دارد. وطن پرستان مذهبی‌ انحصار گرا و وطن پرستان غیر مذهبی‌ انحصار گرا قادر به همکاری با یکدیگر نیستند چون برای طرف مقابل حقوق برابر قائل نیستند و به او اعتماد نمیکنند. اما وطن پرستان مذهبی‌ کثرت گرا و وطن پرستان غیر مذهبی‌ کثرت گرا میتوانند با یکدیگر همکاری کنند. چون آنها برای یکدیگر حقوق اجتماعی و سیاسی برابر قائلند. یکی‌ از مسیرهایی که میتواند به تحولات سیاسی و دمکراسی در ایران منجر شود همکاری وطن پرستان کثرت گرای مذهبی‌ و غیر مذهبی‌ است.

یک مانع بزرگ در برابر همکاری کثرت گرایان مذهبی‌ و غیر مذهبی‌ وجود دارد و آن اینستکه وطن پرستان انحصار گرای مذهبی‌ همواره در گوش وطن پرستان کثرت‌گرای مذهبی‌ میخوانند که غیر مذهبی‌‌ها قابل اعتماد نیستند و همهٔ آنها انحصار گرا هستند. وطن پرستان انحصار گرای غیر مذهبی‌ هم به تبلیغات مشابهی در میان غیر مذهبی‌‌های کثرت گرا انجام میدهند. وطن پرستان کثرت گرای مذهبی‌ و غیر مذهبی‌ باید در برابر این گونه تبلیغات منفی‌ مقاومت کنند و دست یکدیگر را بفشارند. آنها باید پاسخ این تبلیغات منفی‌ را با تبلیغات مثبت در دفاع از کثرت‌گرایی بدهند.

پیشنیاز همکاری وطن پرستان کثرت گرای مذهبی‌ و غیر مذهبی‌ پذیرش باورهای یکدیگر و یا درست دانستن سبک زندگی‌ یکدیگر نیست. به عبارت دیگر یک فرد مذهبی‌ که معتقد است مصرف مشروبات الکلی حرام است لازم نیست نظر خود را در مورد بد بودن مشروب تغییر دهد تا بتواند به حقوق افراد غیر مذهبی‌ که مایلند مشروب بنوشند احترام بگذارد. ا‌و میتواند به باور خود نسبت به بد بودن مشروب ادامه دهد اما بپذیرد که سایر مردم حق دارند کارهایی انجام بدهند و باورهایی داشته باشند که از نظر ا‌و اشتباه است. اگر هر فرد بپذیرد که دیگران حق دارند اشتباه بکنند و یا باورهای اشتباه داشته باشند دیگر لازم نیست برای همزیستی‌ با دیگران ارزش‌ها و باورهای خود را تعدیل بکند. او میتواند به برتری باورها و سبک زندگی‌ خودش ایمان داشته باشد. فقط کافی‌ است به خود بگوید دیگران حق دارند به بی‌ راهه بروند و من نباید جلوی آنها را بگیرم. (البته مشروط به اینکه رفتار آنها منجر به زیان و ضرر دیگران نشود). با یک چنین بینشی وطن پرستان کثرت گرای مذهبی‌ و غیر مذهبی‌ میتوانند با یکدیگر همکاری کنند و در کنار یکدیگر زندگی‌ کنند. نظریه “حق اشتباه کردن و در اشتباه بودن” را چندی پیش دکتر آرش نراقی، استاد علوم ادیان در دانشگاه مراویان (امریکا) به عنوان مبنای حقوق مدنی در جوامع مذهبی‌ ارائه دادند.

خلاصه کلام اینکه همه ایرانیان وطن پرست هستند و وطن پرستان ایرانی‌ بر چهار نوعند.اگر ایرانیان وطن پرست کثرت گرا در امور سیاسی و مدیریت کشور دست بالا را داشته باشند ایران در برابر مخاطرات فعلی با اقتدار و خردمندی بیشتری عمل خواهد کرد.

نادر حبیبی (مدرّس اقتصاد خاورمیانه ، دانشگاه برندایس)


Share/Save/Bookmark

Recently by Nader HabibiCommentsDate
دفاع نه تهاجم
7
Oct 02, 2012
کجایی‌
4
Sep 23, 2012
more from Nader Habibi
 
Harpi-Eagle

O Contrare Mamoosh Jaan,

by Harpi-Eagle on

It is you who should dunk your bottom in a bowl of cold water ASAP.  You see, when Islamist Brainwashed Morons such as yourself hear or in this case read the truth about the murdering, rapist, pedophile Airab (Moooooooohamed), your blood starts to boil and that will as a result effect the temperature of certain parts of your anatomy adversely, if you know what I mean.  In the immortal words of wisdom from our Isfahani hamvatan "Kojat Misoozed?!!".  So as I prescribed, prepare a bowl of cold water immediately and soak your toosh ASAP.  Good luck my cute LITTLE, possesed Islamist Android.

Payandeh Iran, our Ahuraie Fatherland


Manam_Babak

Please light up my homework

by Manam_Babak on

 

With
all these explanations, how can we get rid of Islamist Terrorist (IRI) from our
country?

For as far back as our
history shows, Islam was against Iran, and Iranian. why is this so hard to see
after so many centuries of destruction,  wars, loss of live, and our heritage
by Islam. Why why why

 


مآمور

..

by مآمور on

 انگاری هوای شهر شما خیلی گرم است! یک شیرجه در نزدیک ترین استخر بزنید!

I wear an Omega watch


IranFirst

Show where in QURAN it says love your country

by IranFirst on

Stop making lies , show the source of where in Quran. and where that Child molester (Mo) ever said love Your country, without meaning the Ommah (The Arab occupiers). 

All your beloved Islamist terrorists who blow themselves up or fought against their OWN country for Islam must not have read Quran then :-)


مآمور

حب الوطنی من ایمان

مآمور


فرموده رسول خدا

I wear an Omega watch


IranFirst

Love of Country Prohabited by Islam (Muslims are Bee-Mihan)

by IranFirst on

 

No where in Quran does it say to love your country. It is all to promote the cult of Islam. That is why Islamist's priority is to "help" other Muslims and terrorists (Palestinians, Hezbolah, Sudan,...) at great expense to Iran and Iranians.

True Muslims have no country. That is the reason that a Muslim who is borne in US (several examples, the last one was just convicted yesterday), grews up in US and gets edeucated in US, will kill his coutymen (Americans), for Islam, and as directed by Quran. 


مآمور

nice and simple

by مآمور on

people are religious at different ratios and the same goes for loving the patriot!!however, the classification into two major group and then sub-categories are true!!

I m muslimand my love is called Iran!!

I wear an Omega watch


anglophile

So where do I fit in?

by anglophile on

An Anglophile who holds mazhabi-mossadegists in deeper contempt than the Islamist-nationalists :))


Azarbanoo

Great Blog with diffent prospective about

by Azarbanoo on

of Free Rights and respect to the Rights of opposing groups.


areyo barzan

Very good points

by areyo barzan on

However! I would also go further by stating my belief that the same logic applies to the republicans and monarchists in the IRI opposition political spectrum.

If both these groups accept and respect the right of the other side then they would be extend a hand  of cooperation to the other side and open the way for a true democracy in Iran